Bánh trung thu ABC

Bảng giá Bánh trung thu ABC 2020

Bảng giá Bánh trung thu 250g ABC 2020

Mã BánhBánh trung thu 250g ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
A91Bào ngư vi cá (1 trứng)250g278.000đ
A95Gà quay vi cá (2 trứng)250g210.000đ
A97Thập cẩm gà quay thịt nướng kiểu Bakkwa (1 trứng)250g180.000đ
A98Thập cẩm gà quay Jambon bát bửu (1 trứng)250g168.000đ
A99Gà quay tỏi đen (1 trứng)250g180.000đ
TRMSTiramisu (0 trứng)250g165.000đ
A80Ngũ cốc yến mạch (2 trứng)250g180.000đ
A81Trà xanh đậu đỏ (0 trứng)250g153.000đ
A82Sen trà xanh (2 trứng)250g153.000đ
A85Sen dứa (2 trứng)250g153.000đ
A86Mè đen (2 trứng)250g143.000đ
A87Tắc hạt dưa (0 trứng - dùng ăn chay được)250g143.000đ
A88Thanh long phô mai (0 trứng)250g165.000đ
A89Sầu riêng Sáu Ri (2 trứng)250g155.000đ
A60Long nhãn táo đỏ (2 trứng)250g153.000đ
A31Thập cẩm gà quay (2 trứng)250g160.000đ
A32Thập cẩm (2 trứng)250g153.000đ
A33Ngũ nhơn (2 trứng)250g153.000đ
A01Đậu đỏ (2 trứng)250g133.000đ
A02Nhân môn (2 trứng)250g133.000đ
A03Nhân dừa (2 trứng)250g133.000đ
A05Đậu xanh (2 trứng)250g130.000đ
A07Nhân sen (2 trứng)250g140.000đ

Bảng giá Bánh trung thu 200g ABC 2020

Mã BánhBánh trung thu 200g ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
B95Gà quay vi cá (2 trứng)200g180.000đ
B97Thập cẩm gà quay thịt nướng kiểu Bakkwa (1 trứng)200g160.000đ
B98Thập cẩm gà quay Jambon bát bửu (1 trứng)200g148.000đ
B99Gà quay tỏi đen (1 trứng)200g160.000đ
TRMS20Tiramisu (0 trứng)200g145.000đ
B80Ngũ cốc yến mạch (2 trứng)200g160.000đ
B81Trà xanh đậu đỏ (0 trứng)200g133.000đ
B82Sen trà xanh (2 trứng)200g133.000đ
B85Sen dứa (2 trứng)200g133.000đ
B86Mè đen (2 trứng)200g123.000đ
B87Tắc hạt dưa (0 trứng - dùng ăn chay được)200g123.000đ
B88Thanh long phô mai (0 trứng)200g145.000đ
B89Sầu riêng Sáu Ri (2 trứng)200g135.000đ
B60Long nhãn táo đỏ (2 trứng)200g133.000đ
B31Thập cẩm gà quay (2 trứng)200g140.000đ
B32Thập cẩm (2 trứng)200g133.000đ
B33Ngũ nhơn (2 trứng)200g133.000đ
B01Đậu đỏ (2 trứng)200g113.000đ
B02Nhân môn (2 trứng)200g113.000đ
B03Nhân dừa (2 trứng)200g113.000đ
B05Đậu xanh (2 trứng)200g110.000đ
B07Nhân sen (2 trứng)200g120.000đ

Bảng giá Bánh dẽo ABC 2020

Mã BánhBánh dẽo ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX25Dẻo đậu xanh (0 trứng)250g92.000đ
DTC25Dẻo thập cẩm (0 trứng)250g98.000đ
DDX20Dẻo đậu xanh (0 trứng)200g72.000đ
DTC20Dẻo thập cẩm (0 trứng)200g78.000đ

Bảng giá Bánh Trung Thu chay ABC 2020

Mã BánhBánh Trung Thu chay ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
C82Nhân sen trà xanh chay250g143.000đ
C01Nhân đậu đỏ chay250g123.000đ
C02Nhân môn chay250g123.000đ
C03Nhân dừa chay250g123.000đ
C05Nhân đậu xanh chay250g120.000đ
C32Thập cẩm chay250g143.000đ
D82Nhân sen trà xanh chay200g123.000đ
D01Nhân đậu đỏ chay200g103.000đ
D02Nhân môn chay200g103.000đ
D03Nhân dừa chay200g103.000đ
D05Nhân đậu xanh chay200g100.000đ
D32Thập cẩm chay200g123.000đ

Bảng giá Bánh trung thu thiếu nhi ABC 2020

Mã BánhBánh trung thu thiếu nhi ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
HCHeo con (nhân đậu xanh)100g35.000đ
MMèo Kitty (nhân đậu xanh)100g35.000đ
DRMDoraemon (nhân đậu xanh)100g35.000đ
CKCá Koi Mini (nhân đậu xanh)100g35.000đ
PPPuppy Mini (nhân đậu xanh)100g35.000đ
HTVHeo Thịnh Vượng (nhân đậu xanh)100g35.000đ
UNIKỳ Lân (nhân đậu xanh)100g35.000đ
DINOKhủng Long con (nhân đậu xanh)100g35.000đ