Bánh trung thu ABC

Bánh trung thu ABC 2020

Bảng giá Bánh trung thu đặc biệt 2020

Mã BánhBánh trung thu đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
ROYALĐệ Nhất Hoàng Gia (10 trứng)3kgLiên hệ
111Thập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)700gLiên hệ
666Thập cẩm gà quay (4 trứng)700gLiên hệ
555Thập cẩm (4 trứng)700gLiên hệ
777Ngũ nhơn (4 trứng)700gLiên hệ
TTTTiramisu (0 trứng)700gLiên hệ

Bảng giá Bánh Trung Thu chay 2020

Mã BánhBánh Trung Thu chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
C82Nhân sen trà xanh chay250gLiên hệ
C87Nhân sen phô mai chay250gLiên hệ
C01Nhân đậu đỏ chay250gLiên hệ
C02Nhân môn chay250gLiên hệ
C03Nhân dừa chay250gLiên hệ
C05Nhân đậu xanh chay250gLiên hệ
C07Nhân sen chay250gLiên hệ
C32Thập cẩm chay250gLiên hệ
D82Nhân sen trà xanh chay200gLiên hệ
D87Nhân sen phô mai chay200gLiên hệ
D01Nhân đậu đỏ chay200gLiên hệ
D02Nhân môn chay200gLiên hệ
D03Nhân dừa chay200gLiên hệ
D05Nhân đậu xanh chay200gLiên hệ
D07Nhân sen chay200gLiên hệ
D32Thập cẩm chay200gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu 250g 2020

Mã BánhBánh trung thu 250gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
A91Sò điệp vi cá (2 trứng)250gLiên hệ
A92Gà quay yến sào (1 trứng)250gLiên hệ
A93Bào ngư XO (1 trứng)250gLiên hệ
A95Gà quay vi cá (2 trứng)250gLiên hệ
A96Gà sốt tiêu (2 trứng)250gLiên hệ
TRMSTiramisu (0 trứng)250gLiên hệ
A81Nhân sen chocolate (0 trứng)250gLiên hệ
A82Nhân sen trà xanh (2 trứng)250gLiên hệ
A83Nhân sen nho Califonia (0 trứng)250gLiên hệ
A85Nhân sen dứa (2 trứng)250gLiên hệ
A86Nhân mè đen (2 trứng)250gLiên hệ
A87Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)250gLiên hệ
A88Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)250gLiên hệ
A31Thập cẩm gà quay (2 trứng)250gLiên hệ
A32Thập cẩm (2 trứng)250gLiên hệ
A33Ngũ nhơn (2 trứng)250gLiên hệ
A01Đậu đỏ (2 trứng)250gLiên hệ
A02Nhân Môn (2 trứng)250gLiên hệ
A03Nhân Dừa (2 trứng)250gLiên hệ
A05Đậu xanh (2 trứng)250gLiên hệ
A06Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)250gLiên hệ
A07Nhân Sen (2 trứng)250gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu 200g 2020

Mã BánhBánh trung thu 200gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
B95Gà quay vi cá (2 trứng)200gLiên hệ
B96Gà sốt tiêu (2 trứng)200gLiên hệ
B81Nhân sen chocolate (0 trứng)200gLiên hệ
B82Nhân sen trà xanh (2 trứng)200gLiên hệ
B83Nhân sen nho Califonia (0 trứng)200gLiên hệ
B85Nhân sen dứa (2 trứng)200gLiên hệ
B86Nhân mè đen (2 trứng)200gLiên hệ
B87Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)200gLiên hệ
B88Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)200gLiên hệ
B31Thập cẩm gà quay (2 trứng)200gLiên hệ
B32Thập cẩm (2 trứng)200gLiên hệ
B33Ngũ nhơn (2 trứng)200gLiên hệ
B01Đậu đỏ (2 trứng)200gLiên hệ
B02Nhân Môn (2 trứng)200gLiên hệ
B03Nhân Dừa (2 trứng)200gLiên hệ
B05Đậu xanh (2 trứng)200gLiên hệ
B06Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)200gLiên hệ
B07Nhân Sen (2 trứng)200gLiên hệ

Bảng giá Bánh dẽo ABC 2020

Mã BánhBánh dẽo ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX25Dẻo đậu xanh (0 trứng)250gLiên hệ
HDS25Dẻo nhân sen (0 trứng)250gLiên hệ
DTC25Dẻo thập cẩm (0 trứng)250gLiên hệ
DS025Dẻo sen dứa (0 trứng)250gLiên hệ
DDX20Dẻo đậu xanh (0 trứng)200gLiên hệ
DHS20Dẻo nhân sen (0 trứng)200gLiên hệ
DTC20Dẻo thập cẩm (0 trứng)200gLiên hệ
DSD20Dẻo sen dứa (0 trứng)200gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu thiếu nhi 2020

Mã BánhBánh trung thu thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
HNCCHeo nái có con nhân sen trắng (2 trứng)600gLiên hệ
HCHeo con (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
MMèo Kitty (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
DRMDoraemon (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
ABAngry Bird (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
MNMinion (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
CKCá Koi Mini (nhân đậu xanh)100gLiên hệ