Bánh trung thu ABC

Bảng giá Bánh trung thu ABC 2020

Bánh trung thu ABC
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Đệ Nhất Hoàng Gia (10 trứng)
3kg
ROYAL
Liên hệ
Thập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)
700g
111
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (4 trứng)
700g
666
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
250g
A31
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
200g
B31
Liên hệ
Thập cẩm (4 trứng)
700g
555
Liên hệ
Thập cẩm (2 trứng)
250g
A32
Liên hệ
Thập cẩm (2 trứng)
200g
B32
Liên hệ
Ngũ nhơn (4 trứng)
700g
777
Liên hệ
Ngũ nhơn (2 trứng)
250g
A33
Liên hệ
Ngũ nhơn (2 trứng)
200g
B33
Liên hệ
Tiramisu (0 trứng)
700g
TTT
Liên hệ
Tiramisu (0 trứng)
250g
TRMS
Liên hệ
Nhân sen trà xanh chay
250g
C82
Liên hệ
Nhân sen trà xanh chay
200g
D82
Liên hệ
Nhân sen phô mai chay
250g
C87
Liên hệ
Nhân sen phô mai chay
200g
D87
Liên hệ
Nhân đậu đỏ chay
250g
C01
Liên hệ
Nhân đậu đỏ chay
200g
D01
Liên hệ
Nhân môn chay
250g
C02
Liên hệ
Nhân môn chay
200g
D02
Liên hệ
Nhân dừa chay
250g
C03
Liên hệ
Nhân dừa chay
200g
D03
Liên hệ
Nhân đậu xanh chay
250g
C05
Liên hệ
Nhân đậu xanh chay
200g
D05
Liên hệ
Nhân sen chay
250g
C07
Liên hệ
Nhân sen chay
200g
D07
Liên hệ
Thập cẩm chay
250g
C32
Liên hệ
Thập cẩm chay
200g
D32
Liên hệ
Sò điệp vi cá (2 trứng)
250g
A91
Liên hệ
Gà quay yến sào (1 trứng)
250g
A92
Liên hệ
Bào ngư XO (1 trứng)
250g
A93
Liên hệ
Gà quay vi cá (2 trứng)
250g
A95
Liên hệ
Gà quay vi cá (2 trứng)
200g
B95
Liên hệ
Gà sốt tiêu (2 trứng)
250g
A96
Liên hệ
Gà sốt tiêu (2 trứng)
200g
B96
Liên hệ
Nhân sen chocolate (0 trứng)
250g
A81
Liên hệ
Nhân sen chocolate (0 trứng)
200g
B81
Liên hệ
Nhân sen trà xanh (2 trứng)
250g
A82
Liên hệ
Nhân sen trà xanh (2 trứng)
200g
B82
Liên hệ
Nhân sen nho Califonia (0 trứng)
250g
A83
Liên hệ
Nhân sen nho Califonia (0 trứng)
200g
B83
Liên hệ
Nhân sen dứa (2 trứng)
250g
A85
Liên hệ
Nhân sen dứa (2 trứng)
200g
B85
Liên hệ
Nhân mè đen (2 trứng)
250g
A86
Liên hệ
Nhân mè đen (2 trứng)
200g
B86
Liên hệ
Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)
250g
A87
Liên hệ
Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)
200g
B87
Liên hệ
Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)
250g
A88
Liên hệ
Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)
200g
B88
Liên hệ
Đậu đỏ (2 trứng)
250g
A01
Liên hệ
Đậu đỏ (2 trứng)
200g
B01
Liên hệ
Nhân Môn (2 trứng)
250g
A02
Liên hệ
Nhân Môn (2 trứng)
200g
B02
Liên hệ
Nhân Dừa (2 trứng)
250g
A03
Liên hệ
Nhân Dừa (2 trứng)
200g
B03
Liên hệ
Đậu xanh (2 trứng)
250g
A05
Liên hệ
Đậu xanh (2 trứng)
200g
B05
Liên hệ
Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)
250g
A06
Liên hệ
Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)
200g
B06
Liên hệ
Nhân Sen (2 trứng)
250g
A07
Liên hệ
Nhân Sen (2 trứng)
200g
B07
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
250g
DDX25
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
200g
DDX20
Liên hệ
Dẻo nhân sen (0 trứng)
250g
HDS25
Liên hệ
Dẻo nhân sen (0 trứng)
200g
DHS20
Liên hệ
Dẻo thập cẩm (0 trứng)
250g
DTC25
Liên hệ
Dẻo thập cẩm (0 trứng)
200g
DTC20
Liên hệ
Dẻo sen dứa (0 trứng)
250g
DS025
Liên hệ
Dẻo sen dứa (0 trứng)
200g
DSD20
Liên hệ
Heo nái có con nhân sen trắng (2 trứng)
600g
HNCC
Liên hệ
Heo con (nhân đậu xanh)
100g
HC
Liên hệ
Mèo Kitty (nhân đậu xanh)
100g
M
Liên hệ
Doraemon (nhân đậu xanh)
100g
DRM
Liên hệ
Angry Bird (nhân đậu xanh)
100g
AB
Liên hệ
Minion (nhân đậu xanh)
100g
MN
Liên hệ
Cá Koi Mini (nhân đậu xanh)
100g
CK
Liên hệ