Bánh trung thu Khiết Minh

Bảng giá Bánh trung thu Khiết Minh 2020

Bảng giá Bộ quà tặng đặc biệt 2020

Mã BánhBộ quà tặng đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TVTV20TRĂNG VÀNG THỊNH VƯỢNG 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Trà Xanh (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai hạt Chia (200g)
+ Hộp Trà
800g490.000đ
TVCT20TRĂNG VÀNG CÁT TƯỜNG 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai Hạt Chia (200g)
+ Hộp Trà
800g530.000đ
TVPQ20TRĂNG VÀNG PHÚ QUÝ 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý (200g)
+ 1 bánh Ngọc Hoàng Kim (200g)
+ Hộp Trà
1200g850.000đ
TVTV25TRĂNG VÀNG THỊNH VƯỢNG 250g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Trà Xanh (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai hạt Chia (250g)
+ Hộp Trà
1000g575.000đ
TVCT25TRĂNG VÀNG PHÍ QUÝ 250g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai Hạt Chia (250g)
+ Hộp Trà
1200g720.000đ
TVPQ25TRĂNG VÀNG PHÚ QUÝ 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý (250g)
+ 1 bánh Ngọc Hoàng Kim (250g)
+ Hộp Trà
1500g980.000đ

Bảng giá Thập Cẩm Rồng Vàng 2020

Mã BánhThập Cẩm Rồng VàngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
GQY4Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (4 trứng)800g460.000đ
GQY8Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (8 trứng)1200g690.000đ
GQY10Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (10 trứng)1500g890.000đ
GQY12Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (12 trứng)1800g1.060.000đ
GQC4Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (4 trứng)800g520.000đ
GQC8Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (8 trứng)1200g880.000đ
GQC10Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (10 trứng)1500g1.060.000đ
GQC12Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (12 trứng)1800g1.250.000đ

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng (300g) 2020

Mã BánhBánh Trung Thu Thượng Hạng (300g)Trọng lượngGiá bán (VNĐ)
TVG30Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng)300g210.000đ
TC30Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng)300g200.000đ
NKS30Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng)300g135.000đ
NTD30Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng)300g135.000đ
NTV30Ngọc Thịnh Vượng300g175.000đ
NNY30Ngọc Như Ý300g175.000đ
NHK30Ngọc Hoàng Kim300g210.000đ

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng (250g) 2020

Mã BánhBánh Trung Thu Thượng Hạng (250g)Trọng lượngGiá bán (VNĐ)
TVG25Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng)250g175.000đ
TC25Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng)250g165.000đ
NKS25Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng)250g118.000đ
NTD25Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng)250g118.000đ
NTV25Ngọc Thịnh Vượng250g150.000đ
NNY25Ngọc Như Ý250g150.000đ
NHK25Ngọc Hoàng Kim250g175.000đ

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng (200g) 2020

Mã BánhBánh Trung Thu Thượng Hạng (200g)Trọng lượngGiá bán (VNĐ)
TVG20Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng)200g150.000đ
TC20Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng)200g140.000đ
NKS20Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng)200g108.000đ
NTD20Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng)200g108.000đ
NTV20Ngọc Thịnh Vượng200g130.000đ
NNY20Ngọc Như Ý200g130.000đ
NHK20Ngọc Hoàng Kim200g150.000đ