Bánh trung thu Khiết Minh

Bánh trung thu Khiết Minh 2020

Bảng giá Bộ quà tặng đặc biệt 2020

Mã BánhBộ quà tặng đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
BĐB1BỘ BÁNH TRUNG THU TỨ QUÝ
+ 2 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay Jam Bon 2 trứng (220gr)
+ 1 bánh Đậu Xanh Bơ Sữa 2 trứng (220gr)
+ 1 bánh Khoai Môn 2 trứng (220gr)
+ Hộp Trà
880gLiên hệ
BĐB2BỘ BÁNH TRUNG THU TỨ QUÝ
+ 2 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay Jam Bon 2 trứng (250gr)
+ 1 bánh Đậu Xanh Bơ Sữa 2 trứng (250gr)
+ 1 bánh Khoai Môn 2 trứng (250gr)
+ Hộp Trà
1.000gLiên hệ
BTKBỘ TRĂNG VÀNG THANH KHIẾT
+ 2 Bánh Thập Cẩm Vi Cá Thượng Hạng 2 trứng (300g)
+ 1 Bánh Khoai Môn 2 trứng (300g)
+ 1 Bánh Hạt Sen 2 trứng (300g) Hoặc 1 Bánh Trà Xanh 2 trứng (300g)
1.500gLiên hệ
BTQBỘ TRĂNG VÀNG PHÚ QUÝ
+ 2 Bánh Thập Cẩm Vi Cá Jam Bon 2 trứng (220g)
+ 2 Bánh Thập Cẩm Gà Quay 2 trứng (220g)
+ 1 Bánh Hạt Sen 2 trứng (220g)
+ 1 Bánh Trà Xanh Đậu Đỏ (220g)
+ 1 Bánh Khoai Môn 2 trứng (220g)
+ 1 Bánh Lá Dứa 2 trứng (220g)
+ 1 Bánh Đậu Đỏ 2 trứng (220g)
1.980gLiên hệ
ĐB1THẬP CẨM VI CÁ GÀ QUAY JAM BON (ĐẶC BIỆT ) 12 Trứng1.800gLiên hệ
ĐB2THẬP CẨM VI CÁ GÀ QUAY JAM BON (ĐẶC BIỆT ) 8 Trứng1.200gLiên hệ
ĐB3THẬP CẨM VI CÁ GÀ QUAY JAM BON (ĐẶC BIỆT ) 4 Trứng800gLiên hệ

Bảng giá Bánh nướng truyền thống 2020

Mã BánhBánh nướng truyền thốngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
11THẬP CẨM VI CÁ THƯỢNG HẠNG (2 trứng)300gLiên hệ
12TRUNG THU HẠT SEN (2 trứng)300gLiên hệ
13TRUNG THU KHOAI MÔN (2 trứng)300gLiên hệ
14TRUNG THU TRÀ XANH (2 trứng)300gLiên hệ
21THẬP CẨM VI CÁ GÀ QUAY-JAMBON (2 trứng)250gLiên hệ
22THẬP CẨM VI CÁ GÀ QUAY-JAMBON (2trứng)220gLiên hệ
23THẬP CẨM VI CÁ GÀ QUAY-JAMBON (1 trứng)170gLiên hệ
31THẬP CẨM GÀ QUAY -JAMBON (2 trứng)250gLiên hệ
32THẬP CẨM GÀ QUAY -JAMBON (2 trứng)220gLiên hệ
33THẬP CẨM GÀ QUAY -JAMBON (1 trứng)220gLiên hệ
34THẬP CẨM GÀ QUAY -JAMBON (1 trứng)170gLiên hệ
41THẬP CẨM NGŨ NHÂN (2 trứng)250gLiên hệ
42THẬP CẨM NGŨ NHÂN (2 trứng)220gLiên hệ
43THẬP CẨM NGŨ NHÂN (1 trứng)170gLiên hệ
51THẬP CẨM LẠP XƯỞNG (2 trứng)250gLiên hệ
52THẬP CẨM LẠP XƯỞNG (2 trứng)220gLiên hệ
53THẬP CẨM LẠP XƯỞNG (1 trứng)170gLiên hệ
61HẠT SEN (2 trứng)250gLiên hệ
62HẠT SEN (2 trứng)220gLiên hệ
71HẠT SEN TRÀ XANH (2 trứng)250gLiên hệ
72HẠT SEN TRÀ XANH (2 trứng)220gLiên hệ
81KHOAI MÔN (2 trứng)250gLiên hệ
82KHOAI MÔN (2 trứng)220gLiên hệ
83KHOAI MÔN (1 trứng)170gLiên hệ
91ĐẬU ĐỎ (2 trứng)250gLiên hệ
92ĐẬU ĐỎ (2 trứng)220gLiên hệ
101ĐẬU XANH LÁ DỨA (2 trứng)250gLiên hệ
102ĐẬU XANH LÁ DỨA (2 trứng)220gLiên hệ
111ĐẬU XANH BƠ SỮA (ĐẶC BIỆT) (2 trứng)250gLiên hệ
112ĐẬU XANH BƠ SỮA (ĐẶC BIỆT) (2 trứng)220gLiên hệ
113ĐẬU XANH BƠ SỮA (ĐẶC BIỆT) (1 trứng)220gLiên hệ
114ĐẬU XANH BƠ SỮA (ĐẶC BIỆT) (1 trứng)170gLiên hệ
121ĐẬU XANH BƠ (1 trứng)220gLiên hệ
122ĐẬU XANH BƠ (1 trứng)170gLiên hệ

Bảng giá Bánh chay cao cấp 2020

Mã BánhBánh chay cao cấpTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
C1MÈ ĐEN - HẠT SEN220gLiên hệ
C2KHOAI MÔN - HẠT SEN220gLiên hệ
C3TRÀ XANH - ĐẬU ĐỎ220gLiên hệ