Bảng giá Bánh trung thu Yến Sào 2019

Để có chiết khấu tốt nhất Quý khách vui lòng gọi: 0908591144

Bánh trung thu Yến Sào
Loại bánh trung thu 1 hộp có: 1 bánh, hộp giấy và túi
Mã BánhYến Sào hộp 1 bánh 200g (có trứng)Trọng lượngGiá bán (VNĐ)
200TC1Yến Sào Hải Sâm Vi Cá200g
200TC2Yến Sào Trứng Cá Tầm200g
200TC3Yến Sào Đông Trùng Hạ Thảo200g
200M1Yến Sào Hạnh Nhân200g
200M2Yến Sào Việt Quất200g
200M2Yến Sào Wiki Hạt Chi.A200g
Loại bánh trung thu 1 hộp có: 1 bánh, hộp giấy và túi
Mã BánhYến Sào hộp 1 bánh 120g (có trứng)Trọng lượngGiá bán (VNĐ)
120TC1Yến Sào Hải Sâm Vi Cá120g
120TC2Yến Sào Trứng Cá Tầm120g
120TC2Yến Sào Đông Trùng Hạ Thảo120g
120M1Yến Sào Hạnh Nhân120g
120M2Yến Sào Việt Quất120g
120M3Yến Sào Wiki Hạt Chi.A120g
Hộp 2 bánh gồm: 2 hộp loại 1 bánh đặt trong vỏ hộp 2 bánh cao cấp kèm túi. Nhân Mềm gồm: Yến Sào Hạnh Nhân, Yến Sào Việt Quất, Yến Sào Kiwi hạt Chi.A. Nhân Thập cẩm gồm: Yến Sào Hải Sâm Vi Cá, Yến Sào Trứng Cá Tầm, Yến Sào Đông Trùng Hạ Thảo. Cách tính giá hộp 2 bánh như sau: Tổng giá 2 bánh loại 1 hộp + 18.000
Mã BánhYến Sào hộp 2 bánhTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
2M1Yến Sào 2 Nhân Mềm2 x 120g
2TC1Yến Sào 2 Thập Cẩm2 x 120g
1M1TC1Yến Sào 1 Thập Cẩm + 1 Nhân Mềm2 x 120g
2M2Yến Sào 2 Nhân Mềm2 x 200g
2TC2Yến Sào 2 Thập Cẩm2 x 200g
1M1TC2Yến Sào 1 Thập Cẩm + 1 Nhân Mềm2 x 200g
Hộp 4 bánh gồm: 4 hộp loại 1 bánh đặt trong vỏ hộp 4 bánh cao cấp kèm túi cùng dao, nĩa đầy đủ. Nhân Mềm gồm: Yến Sào Hạnh Nhân, Yến Sào Việt Quất, Yến Sào Kiwi hạt Chi.A. Nhân Thập cẩm gồm: Yến Sào Hải Sâm Vi Cá, Yến Sào Trứng Cá Tầm, Yến Sào Đông Trùng Hạ Thảo. Cách tính giá hộp 4 bánh như sau: Tổng giá 4 bánh loại 1 hộp + 32.000
Mã BánhYến Sào hộp 4 bánhTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
4M1Yến Sào 4 Nhân Mềm4 x 120g
4TC1Yến Sào 4 Thập Cẩm4 x 120g
2M2TC1Yến Sào 2 Nhân Mềm + 2 Thập Cẩm4 x 120g
4M2Yến Sào 4 Nhân Mềm4 x 200g
4TC2Yến Sào 4 Thập Cẩm4 x 200g
2M2TC2Yến Sào 2 Nhân Mềm + 2 Thập Cẩm4 x 200g
Hộp 6 bánh gồm: 6 hộp loại 1 bánh đặt trong vỏ hộp 6 bánh cao cấp kèm túi cùng dao, nĩa đầy đủ. Nhân Mềm gồm: Yến Sào Hạnh Nhân, Yến Sào Việt Quất, Yến Sào Kiwi hạt Chi.A. Nhân Thập cẩm gồm: Yến Sào Hải Sâm Vi Cá, Yến Sào Trứng Cá Tầm, Yến Sào Đông Trùng Hạ Thảo. Cách tính giá hộp 6 bánh như sau: Tổng giá 6 bánh loại 1 hộp + 45.000
Mã BánhYến Sào hộp 6 bánhTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
6M2Yến Sào 6 Nhân Mềm6 x 200g
6TC2Yến Sào 6 Thập Cẩm6 x 200g
3M3TC2Yến Sào 3 Nhân Mềm + 3 Thập Cẩm6 x 200g

Bánh Trung Thu với nhân được làm từ Yến Sào hảo hạng của Cty Yến Sào Khánh Hoà, có quà tặng quanh năm.