Bánh trung thu Thành Đô

Bảng giá Bánh trung thu Thành Đô 2022

Bảng giá Trăng vàng 2022

Mã BánhTrăng vàngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
CTTrăng Vàng 4 Bánh Có Trà (4 x 2 trứng)4 x 210gLiên hệ
HTTrăng Vàng 6 Bánh (6 x 2 trứng)6 x 210gLiên hệ
VTTrăng Vàng 4 Bánh (4 x 2 trứng)4 x 210gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu đặc biệt 2022

Mã BánhBánh trung thu đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
14Vi Cá (4 trứng Đặc Biệt)700gLiên hệ
24Gà Quay (4 trứng Đặc Biệt)700gLiên hệ
44Thập Cẩm Lạp Xưởng (4 trứng Đặc Biệt)700gLiên hệ
1AVi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)300gLiên hệ
2AGà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)300gLiên hệ
4AThập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt)300gLiên hệ
5AHạt Sen (2 trứng Đặc Biệt)300gLiên hệ
6AĐậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt)300gLiên hệ
52ASen Sầu Riêng (2 trứng Đặc Biệt)210gLiên hệ
1Vi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)250gLiên hệ
2Gà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)250gLiên hệ
3JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)250gLiên hệ
4Thập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt)250gLiên hệ
5Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt)250gLiên hệ
6Đậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt)250gLiên hệ
7Dừa Hạt Dưa (2 trứng Đặc Biệt)250gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu 210g 2022

Mã BánhBánh trung thu 210gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
12Vi Cá JAMBON (2 trứng)210gLiên hệ
22Gà quay JAMBON (2 trứng)210gLiên hệ
32JAMBON Bát Tửu (2 trứng)210gLiên hệ
42Thập cẩm Lạp Xưởng (2 trứng)210gLiên hệ
52Hạt Sen (2 trứng)210gLiên hệ
62Đậu Xanh (2 trứng)210gLiên hệ
72Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (2 trứng)210gLiên hệ
M2Khoai Môn (2 trứng)210gLiên hệ
L2Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng)210gLiên hệ
T2Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)210gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu 150g 2022

Mã BánhBánh trung thu 150gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
21Gà Quay (1 trứng)150gLiên hệ
31JAMBON Bát Tửu (1 trứng)150gLiên hệ
41Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 trứng)150gLiên hệ
51Hạt Sen (1 trứng)150gLiên hệ
61Đậu Xanh (1 trứng)150gLiên hệ
71Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (1 trứng)150gLiên hệ
M1Khoai Môn (1 trứng)150gLiên hệ
L1Đậu Xanh Lá Dứa (1 trứng)150gLiên hệ
T1Hạt Sen Trà Xanh (1 trứng)150gLiên hệ

Bảng giá Bánh dẻo 2022

Mã BánhBánh dẻoTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
82ABánh Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)250gLiên hệ
82Bánh Dẻo Đậu Xanh (1 trứng)250gLiên hệ
92Bánh Dẻo Hạt Sen (0 trứng)250gLiên hệ
92ABánh Dẻo Hạt Sen (1 trứng)250gLiên hệ
81Bánh Dẻo Thập Cẩm (0 trứng)250gLiên hệ
83Bánh Dẻo Thập Cẩm (1 trứng)250gLiên hệ

Bảng giá Bánh chay 2022

Mã BánhBánh chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TXĐậu Xanh Chay200gLiên hệ
TX1Môn Chay200gLiên hệ
TX2Sen Chay200gLiên hệ
TX3Dừa Chay200gLiên hệ
CHAYThập Cẩm Chay200gLiên hệ

Bảng giá Bánh thiếu nhi 2022

Mã BánhBánh thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TN1Nhân Đậu Xanh (Có Trứng)100gLiên hệ
TN2Nhân Hạt Sen (Có Trứng)100gLiên hệ
TN3Nhân Dừa (Có Trứng)100gLiên hệ
TN4Nhân Thập Cẩm (Có Trứng)100gLiên hệ
HLHeo lớnLiên hệ
HTHeo trungLiên hệ
HNHeo NhỏLiên hệ