Bảng giá Bánh trung thu Thành Đô 2019

Để có chiết khấu tốt nhất vui lòng gọi 0945668614

Bánh trung thu Thành Đô
Mã BánhTrăng vàngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
CTTrăng Vàng 4 Bánh Có Trà (4 x 2 trứng)4 x 210g
HTTrăng Vàng 6 Bánh (6 x 2 trứng)6 x 210g
VTTrăng Vàng 4 Bánh (4 x 2 trứng)4 x 210g
Mã BánhBánh trung thu đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
14Vi Cá (4 trứng Đặc Biệt)700g
24Gà Quay (4 trứng Đặc Biệt)700g
44Thập Cẩm Lạp Xưởng (4 trứng Đặc Biệt)700g
1AVi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)300g
2AGà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)300g
4AThập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt)300g
5AHạt Sen (2 trứng Đặc Biệt)300g
6AĐậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt)300g
52ASen Sầu Riêng (2 trứng Đặc Biệt)210g
1Vi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)250g
2Gà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)250g
3JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)250g
4Thập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt)250g
5Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt)250g
6Đậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt)250g
7Dừa Hạt Dưa (2 trứng Đặc Biệt)250g
Mã BánhBánh trung thu 210gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
12Vi Cá JAMBON (2 trứng)210g
22Gà quay JAMBON (2 trứng)210g
32JAMBON Bát Tửu (2 trứng)210g
42Thập cẩm Lạp Xưởng (2 trứng)210g
52Hạt Sen (2 trứng)210g
62Đậu Xanh (2 trứng)210g
72Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (2 trứng)210g
M2Khoai Môn (2 trứng)210g
L2Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng)210g
T2Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)210g
Mã BánhBánh trung thu 150gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
21Gà Quay (1 trứng)150g
31JAMBON Bát Tửu (1 trứng)150g
41Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 trứng)150g
51Hạt Sen (1 trứng)150g
61Đậu Xanh (1 trứng)150g
71Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (1 trứng)150g
M1Khoai Môn (1 trứng)150g
L1Đậu Xanh Lá Dứa (1 trứng)150g
T1Hạt Sen Trà Xanh (1 trứng)150g
Mã BánhBánh dẻoTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
82ABánh Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)250g
82Bánh Dẻo Đậu Xanh (1 trứng)250g
92Bánh Dẻo Hạt Sen (0 trứng)250g
92ABánh Dẻo Hạt Sen (1 trứng)250g
81Bánh Dẻo Thập Cẩm (0 trứng)250g
83Bánh Dẻo Thập Cẩm (1 trứng)250g
Mã BánhBánh chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TXĐậu Xanh Chay200g
TX1Môn Chay200g
TX2Sen Chay200g
TX3Dừa Chay200g
CHAYThập Cẩm Chay200g
Mã BánhBánh thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TN1Nhân Đậu Xanh (Có Trứng)100g
TN2Nhân Hạt Sen (Có Trứng)100g
TN3Nhân Dừa (Có Trứng)100g
TN4Nhân Thập Cẩm (Có Trứng)100g
HLHeo lớn
HTHeo trung
HNHeo Nhỏ

Bánh Trung thu cao cấp Thành Đô - Hương nồng thắm tình thân