Bánh trung thu Như Lan

Bảng giá Bánh trung thu Như Lan 2022

Bảng giá Hộp Combo Trung Thu 2022

Mã BánhHộp Combo Trung ThuTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
1Hộp đặc biệt: 6 bánh 400g
2 Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng (3 trứng)
1 Hạt Sen Trà Xanh (3 trứng)
1 Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
1 Dẻo Sen Hạnh Nhân (2 trứng)
2.4kgLiên hệ
2Hộp đặc biệt: 6 bánh 300g
2 Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
2 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
1 Hạt Sen Trà Xanh
1 Dẻo Vi Cá
1 Dẻo Sen Hạnh Nhân
1.8kgLiên hệ
3Hộp 4 Bánh 400g
2 Yến Sào Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1.6kgLiên hệ
4Hộp 4 Bánh 400g
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
2 Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1.6kgLiên hệ
5Hộp 4 Bánh 400g
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1 Hạt Sen Hạnh Nhân (3 trứng)
1 Dẻo Đậu Xanh Sen (2 trứng)
1.6kgLiên hệ
6Hộp 4 Bánh 300g
2 Yến Sào Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
1.2kgLiên hệ
7Hộp 4 Bánh 400g 3 trứng1.6kgLiên hệ
8Hộp 4 Bánh 400g 3 trứng1.6kgLiên hệ
9Hộp 4 Bánh 400g1.6kgLiên hệ
10Hộp 4 Bánh 400g1.6kgLiên hệ
11Hộp 4 Bánh 300g 2 trứng1.2kgLiên hệ
12Hộp 4 Bánh 300g 2 trứng1.2kgLiên hệ
13Hộp 4 Bánh 300g1.2kgLiên hệ
14Liên hệ
15Liên hệ
16Liên hệ
17Liên hệ
18Liên hệ
19Liên hệ
20Liên hệ
21Liên hệ
22Liên hệ
23Liên hệ
24Liên hệ
25Liên hệ
26Liên hệ