Bánh trung thu Như Lan

Bánh trung thu Như Lan 2020

Bảng giá Hộp Combo Trung Thu 2020

Mã BánhHộp Combo Trung ThuTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
1Hộp đặc biệt: 6 bánh 400g
2 Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng (3 trứng)
1 Hạt Sen Trà Xanh (3 trứng)
1 Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
1 Dẻo Sen Hạnh Nhân (2 trứng)
2.4kgLiên hệ
2Hộp đặc biệt: 6 bánh 300g
2 Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
2 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
1 Hạt Sen Trà Xanh
1 Dẻo Vi Cá
1 Dẻo Sen Hạnh Nhân
1.8kgLiên hệ
3Hộp 4 Bánh 400g
2 Yến Sào Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1.6kgLiên hệ
4Hộp 4 Bánh 400g
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
2 Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1.6kgLiên hệ
5Hộp 4 Bánh 400g
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1 Hạt Sen Hạnh Nhân (3 trứng)
1 Dẻo Đậu Xanh Sen (2 trứng)
1.6kgLiên hệ
6Hộp 4 Bánh 300g
2 Yến Sào Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
1.2kgLiên hệ
7Hộp 4 Bánh 400g 3 trứng1.6kgLiên hệ
8Hộp 4 Bánh 400g 3 trứng1.6kgLiên hệ
9Hộp 4 Bánh 400g1.6kgLiên hệ
10Hộp 4 Bánh 400g1.6kgLiên hệ
11Hộp 4 Bánh 300g 2 trứng1.2kgLiên hệ
12Hộp 4 Bánh 300g 2 trứng1.2kgLiên hệ
13Hộp 4 Bánh 300g1.2kgLiên hệ
14Liên hệ
15Liên hệ
16Liên hệ
17Liên hệ
18Liên hệ
19Liên hệ
20Liên hệ
21Liên hệ
22Liên hệ
23Liên hệ
24Liên hệ
25Liên hệ
26Liên hệ