Bánh trung thu Khiết Minh

Bảng giá Bánh trung thu Khiết Minh 2022

Bảng giá Bộ quà tặng đặc biệt 2022

Mã BánhBộ quà tặng đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TVTV20TRĂNG VÀNG THỊNH VƯỢNG 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Trà Xanh (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai hạt Chia (200g)
+ Hộp Trà
800gLiên hệ
TVCT20TRĂNG VÀNG CÁT TƯỜNG 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai Hạt Chia (200g)
+ Hộp Trà
800gLiên hệ
TVPQ20TRĂNG VÀNG PHÚ QUÝ 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý (200g)
+ 1 bánh Ngọc Hoàng Kim (200g)
+ Hộp Trà
1200gLiên hệ
TVTV25TRĂNG VÀNG THỊNH VƯỢNG 250g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Trà Xanh (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai hạt Chia (250g)
+ Hộp Trà
1000gLiên hệ
TVCT25TRĂNG VÀNG PHÍ QUÝ 250g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai Hạt Chia (250g)
+ Hộp Trà
1200gLiên hệ
TVPQ25TRĂNG VÀNG PHÚ QUÝ 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý (250g)
+ 1 bánh Ngọc Hoàng Kim (250g)
+ Hộp Trà
1500gLiên hệ

Bảng giá Thập Cẩm Rồng Vàng 2022

Mã BánhThập Cẩm Rồng VàngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
GQY4Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (4 trứng)800gLiên hệ
GQY8Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (8 trứng)1200gLiên hệ
GQY10Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (10 trứng)1500gLiên hệ
GQY12Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (12 trứng)1800gLiên hệ
GQC4Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (4 trứng)800gLiên hệ
GQC8Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (8 trứng)1200gLiên hệ
GQC10Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (10 trứng)1500gLiên hệ
GQC12Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (12 trứng)1800gLiên hệ

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng (300g) 2022

Mã BánhBánh Trung Thu Thượng Hạng (300g)Trọng lượngGiá bán (VNĐ)
TVG30Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng)300gLiên hệ
TC30Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng)300gLiên hệ
NKS30Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng)300gLiên hệ
NTD30Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng)300gLiên hệ
NTV30Ngọc Thịnh Vượng300gLiên hệ
NNY30Ngọc Như Ý300gLiên hệ
NHK30Ngọc Hoàng Kim300gLiên hệ

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng (250g) 2022

Mã BánhBánh Trung Thu Thượng Hạng (250g)Trọng lượngGiá bán (VNĐ)
TVG25Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng)250gLiên hệ
TC25Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng)250gLiên hệ
NKS25Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng)250gLiên hệ
NTD25Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng)250gLiên hệ
NTV25Ngọc Thịnh Vượng250gLiên hệ
NNY25Ngọc Như Ý250gLiên hệ
NHK25Ngọc Hoàng Kim250gLiên hệ

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng (200g) 2022

Mã BánhBánh Trung Thu Thượng Hạng (200g)Trọng lượngGiá bán (VNĐ)
TVG20Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng)200gLiên hệ
TC20Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng)200gLiên hệ
NKS20Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng)200gLiên hệ
NTD20Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng)200gLiên hệ
NTV20Ngọc Thịnh Vượng200gLiên hệ
NNY20Ngọc Như Ý200gLiên hệ
NHK20Ngọc Hoàng Kim200gLiên hệ