Bảng giá Bánh trung thu Givral 2019

Để có chiết khấu tốt nhất Quý khách vui lòng gọi: 0908591144

Bánh trung thu Givral
Mã BánhBánh trung thu Givral 300gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
XXThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)300g
AAThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)300g
XAThập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)300g
XBThập Cẩm Gà Quay (2 trứng)300g
XCThập Cẩm (2 trứng)300g
X6Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)300g
X1Hạt Sen (2 trứng)300g
X2Đậu Xanh (2 trứng)300g
XDĐậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)300g
X5Mè Đen (2 trứng)300g
X4Trà Xanh (2 trứng)300g
Mã BánhBánh trung thu Givral 250gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
4AThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)250g
6AThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)250g
2AThập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)250g
8AThập Cẩm Gà Quay (2 trứng)250g
3AThập Cẩm (2 trứng)250g
17AThập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)250g
5AHạt Sen (2 trứng)250g
7AĐậu Xanh (2 trứng)250g
9AĐậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)250g
10ADừa Hạt Dưa (2 trứng)250g
11AKhoa Môn Hạt Sen (2 trứng)250g
15AMè Đen (2 trứng)250g
16ATrà Xanh (2 trứng)250g
18AĐậu Phộng (2 trứng)250g
19ACà Phê (2 trứng)250g
20AĐậu Đen (2 trứng)250g
23ACốm Đậu Xanh (2 trứng)250g
24AThơm (Dứa) Đậu Xanh (2 trứng)250g
25AGấc Đậu Xanh (2 trứng)250g
12AĐậu Xanh Chay250g
13AHạt Sen Chay250g
14AĐậu Đen Chay250g
26AKhoai Môn Chay250g
A11Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)250g
A12Dẻo Hạt Sen (0 trứng)250g
A14Dẻo Trà Xanh (0 trứng)250g
Mã BánhBánh trung thu Givral 200gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
4BThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)200g
6BThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)200g
2BThập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)200g
8BThập Cẩm Gà Quay (2 trứng)200g
3BThập Cẩm (2 trứng)200g
17BThập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)200g
5BHạt Sen (2 trứng)200g
7BĐậu Xanh (2 trứng)200g
9BĐậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)200g
10BDừa Hạt Dưa (2 trứng)200g
11BKhoa Môn Hạt Sen (2 trứng)200g
15BMè Đen (2 trứng)200g
16BTrà Xanh (2 trứng)200g
18BĐậu Phộng (2 trứng)200g
19BCà Phê (2 trứng)200g
20BĐậu Đen (2 trứng)200g
23BCốm Đậu Xanh (2 trứng)200g
24BThơm (Dứa) Đậu Xanh (2 trứng)200g
25BGấc Đậu Xanh (2 trứng)200g
12BĐậu Xanh Chay200g
13BHạt Sen Chay200g
14BĐậu Đen Chay200g
26BKhoai Môn Chay200g
21BBlueberry Hạt Sen (0 trứng)200g
22BRaspberry Hạt Sen (0 trứng)200g
B11Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)200g
B12Dẻo Hạt Sen (0 trứng)200g
B14Dẻo Trà Xanh (0 trứng)200g
Mã BánhBánh trung thu Givral 150gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
4DThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (1 trứng)150g
6DThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 trứng)150g
2DThập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 trứng)150g
8DThập Cẩm Gà Quay (1 trứng)150g
3DThập Cẩm (1 trứng)150g
17DThập Cẩm Ngũ Nhân (1 trứng)150g
5DHạt Sen (1 trứng)150g
7DĐậu Xanh (1 trứng)150g
9DĐậu Xanh Sầu Riêng (1 trứng)150g
10DDừa Hạt Dưa (1 trứng)150g
11DKhoa Môn Hạt Sen (1 trứng)150g
15DMè Đen (1 trứng)150g
16DTrà Xanh (1 trứng)150g
18DĐậu Phộng (1 trứng)150g
19DCà Phê (1 trứng)150g
20DĐậu Đen (1 trứng)150g
23DCốm Đậu Xanh (1 trứng)150g
24DThơm (Dứa) Đậu Xanh (1 trứng)150g
25DGấc Đậu Xanh (1 trứng)150g
12DĐậu Xanh Chay150g
13DHạt Sen Chay150g
14DĐậu Đen Chay150g
26DKhoai Môn Chay150g
21DBlueberry Hạt Sen (0 trứng)150g
22DRaspberry Hạt Sen (0 trứng)150g
D11Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)150g
D12Dẻo Hạt Sen (0 trứng)150g
D14Dẻo Trà Xanh (0 trứng)150g

Givral là một thương hiệu bánh danh tiếng của Sài Gòn với bề dày lịch sử hơn 60 năm. Ra đời vào đầu những năm thập niên 50 bởi một ông chủ người Pháp tên là Alain Portier, Givral thực sự mang nét tao nhã, tinh tế của nền văn hóa ẩm thực Pháp, làm đắm say biết bao thế hệ những người tiêu dùng Việt.