Bánh trung thu Đức Phát

Bảng giá Bánh trung thu Đức Phát 2022

Bảng giá Bánh nướng >220g 2022

Mã BánhBánh nướng >220gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
111Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (4 trứng)600gLiên hệ
666Thập cẩm gà quay (4 trứng)600gLiên hệ
777Ngũ nhơn đặc biệt (4 trứng)600gLiên hệ
555Thập cẩm đặc biệt (4 trứng)600gLiên hệ
95Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)220gLiên hệ
93Gà quay vi cá (2 trứng)220gLiên hệ
83Sen trà xanh (2 trứng)220gLiên hệ
73Ngũ nhơn (2 trứng)220gLiên hệ
63Thập cẩm gà quay (2 trứng)220gLiên hệ
53Thập cẩm (2 trứng)220gLiên hệ
50Sen Dứa (2 trứng)220gLiên hệ
46Môn (2 trứng)220gLiên hệ
43Hạt sen (2 trứng)220gLiên hệ
33Nhân Dừa (2 trứng)220gLiên hệ
23Đậu xanh (2 trứng)220gLiên hệ
06Táo đỏ (2 trứng)220gLiên hệ
03Đậu đỏ (2 trứng)220gLiên hệ
3Sen cà phê (2 trứng)220gLiên hệ
1Mè đen (2 trứng)220gLiên hệ

Bảng giá Bánh nướng 180g 2022

Mã BánhBánh nướng 180gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
94Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)180gLiên hệ
92Gà quay vi cá (2 trứng)180gLiên hệ
82Sen trà xanh (2 trứng)180gLiên hệ
72Ngũ nhơn (2 trứng)180gLiên hệ
62Thập cẩm gà quay (2 trứng)180gLiên hệ
52Thập cẩm (2 trứng)180gLiên hệ
48Sen Dứa (2 trứng)180gLiên hệ
44Môn (2 trứng)180gLiên hệ
42Hạt sen (2 trứng)180gLiên hệ
32Nhân Dừa (2 trứng)180gLiên hệ
22Đậu xanh (2 trứng)180gLiên hệ
04Táo đỏ (2 trứng)180gLiên hệ
02Đậu đỏ (2 trứng)180gLiên hệ
4Sen cà phê (2 trứng)180gLiên hệ
2Mè đen (2 trứng)180gLiên hệ

Bảng giá Bánh nướng 150g 2022

Mã BánhBánh nướng 150gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
61Thập cẩm gà quay (1 trứng)150gLiên hệ
51Thập cẩm (1 trứng)150gLiên hệ
41Hạt sen (1 trứng)150gLiên hệ
31Nhân dừa (1 trứng)150gLiên hệ
21Đậu xanh (1 trứng)150gLiên hệ

Bảng giá Bánh dẻo 2022

Mã BánhBánh dẻoTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX250Dẻo đậu xanh (0 trứng)250gLiên hệ
DDX200Dẻo đậu xanh (0 trứng)200gLiên hệ
DHS250Dẻo hạt sen (0 trứng)250gLiên hệ
DHS200Dẻo hạt sen (0 trứng)200gLiên hệ
DHTD250Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)250gLiên hệ
DHTD200Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)200gLiên hệ
DTC250Dẻo thập cẩm (0 trứng)250gLiên hệ
DTC200Dẻo thập cẩm (0 trứng)200gLiên hệ

Bảng giá Bánh chay 2022

Mã BánhBánh chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TCC01Thập cẩm chay220gLiên hệ
ĐXC02Đậu xanh chay220gLiên hệ
MĐPMCMè đen phô mai chay220gLiên hệ
888Thập cẩm chay600gLiên hệ

Bảng giá Bánh thiếu nhi 2022

Mã BánhBánh thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
HCHeo con100gLiên hệ

Bảng giá Bánh pía 2022

Mã BánhBánh píaTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
PIA4Bánh Pía đặc biệt (4 trứng)700gLiên hệ
PIA2Bánh Pía đặc biệt (2 trứng)250gLiên hệ
PIA1Bánh Pía (1 trứng)200gLiên hệ
Pía Cây Lớn500gLiên hệ
Pía Cây Nhỏ380gLiên hệ