Bảng giá Bánh trung thu Đức Phát 2018

Tư vấn đặt bánh: 0908591144

Bánh trung thu Đức Phát
Mã BánhBánh nướng >220gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
111Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (4 trứng)600g575.000 VNĐ
666Thập cẩm gà quay (4 trứng)600g437.000 VNĐ
777Ngũ nhơn đặc biệt (4 trứng)600g380.000 VNĐ
555Thập cẩm đặc biệt (4 trứng)600g403.000 VNĐ
95Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)220g219.000 VNĐ
93Gà quay vi cá (2 trứng)220g184.000 VNĐ
83Sen trà xanh (2 trứng)220g101.000 VNĐ
73Ngũ nhơn (2 trứng)220g101.000 VNĐ
63Thập cẩm gà quay (2 trứng)220g126.000 VNĐ
53Thập cẩm (2 trứng)220g115.000 VNĐ
50Sen Dứa (2 trứng)220g101.000 VNĐ
46Môn (2 trứng)220g88.000 VNĐ
43Hạt sen (2 trứng)220g95.000 VNĐ
33Nhân Dừa (2 trứng)220g92.000 VNĐ
23Đậu xanh (2 trứng)220g92.000 VNĐ
06Táo đỏ (2 trứng)220g95.000 VNĐ
03Đậu đỏ (2 trứng)220g92.000 VNĐ
3Sen cà phê (2 trứng)220g101.000 VNĐ
1Mè đen (2 trứng)220g98.000 VNĐ
Mã BánhBánh nướng 180gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
94Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)180g173.000 VNĐ
92Gà quay vi cá (2 trứng)180g150.000 VNĐ
82Sen trà xanh (2 trứng)180g92.000 VNĐ
72Ngũ nhơn (2 trứng)180g92.000 VNĐ
62Thập cẩm gà quay (2 trứng)180g107.000 VNĐ
52Thập cẩm (2 trứng)180g103.000 VNĐ
48Sen Dứa (2 trứng)180g92.000 VNĐ
44Môn (2 trứng)180g76.000 VNĐ
42Hạt sen (2 trứng)180g83.000 VNĐ
32Nhân Dừa (2 trứng)180g80.000 VNĐ
22Đậu xanh (2 trứng)180g80.000 VNĐ
04Táo đỏ (2 trứng)180g83.000 VNĐ
02Đậu đỏ (2 trứng)180g80.000 VNĐ
4Sen cà phê (2 trứng)180g92.000 VNĐ
2Mè đen (2 trứng)180g86.000 VNĐ
Mã BánhBánh nướng 150gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
61Thập cẩm gà quay (1 trứng)150g86.000 VNĐ
51Thập cẩm (1 trứng)150g80.000 VNĐ
41Hạt sen (1 trứng)150g63.000 VNĐ
31Nhân dừa (1 trứng)150g62.000 VNĐ
21Đậu xanh (1 trứng)150g62.000 VNĐ
Mã BánhBánh dẻoTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX250Dẻo đậu xanh (0 trứng)250g81.000 VNĐ
DDX200Dẻo đậu xanh (0 trứng)200g67.000 VNĐ
DHS250Dẻo hạt sen (0 trứng)250g85.000 VNĐ
DHS200Dẻo hạt sen (0 trứng)200g68.000 VNĐ
DHTD250Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)250g91.000 VNĐ
DHTD200Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)200g72.000 VNĐ
DTC250Dẻo thập cẩm (0 trứng)250g86.000 VNĐ
DTC200Dẻo thập cẩm (0 trứng)200g69.000 VNĐ
Mã BánhBánh chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TCC01Thập cẩm chay220g92.000 VNĐ
ĐXC02Đậu xanh chay220g76.000 VNĐ
MĐPMCMè đen phô mai chay220g86.000 VNĐ
888Thập cẩm chay600g345.000 VNĐ
Mã BánhBánh thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
HCHeo con100g16.000 VNĐ
Mã BánhBánh píaTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
PIA4Bánh Pía đặc biệt (4 trứng)700g185.000 VNĐ
PIA2Bánh Pía đặc biệt (2 trứng)250g90.000 VNĐ
PIA1Bánh Pía (1 trứng)200g80.000 VNĐ
Pía Cây Lớn500g60.000 VNĐ
Pía Cây Nhỏ380g50.000 VNĐ