Bảng giá Bánh trung thu Đức Phát 2017

Tư vấn đặt bánh: 0908591144

Bánh trung thu Đức Phát
Mã BánhBánh nướng >220gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
111Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (4 trứng)600g
666Thập cẩm gà quay (4 trứng)600g
777Ngũ nhơn đặc biệt (4 trứng)600g
555Thập cẩm đặc biệt (4 trứng)600g
95Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)220g
93Gà quay vi cá (2 trứng)220g
83Sen trà xanh (2 trứng)220g
73Ngũ nhơn (2 trứng)220g
63Thập cẩm gà quay (2 trứng)220g
53Thập cẩm (2 trứng)220g
50Sen Dứa (2 trứng)220g
46Môn (2 trứng)220g
43Hạt sen (2 trứng)220g
33Nhân Dừa (2 trứng)220g
23Đậu xanh (2 trứng)220g
06Táo đỏ (2 trứng)220g
03Đậu đỏ (2 trứng)220g
3Sen cà phê (2 trứng)220g
1Mè đen (2 trứng)220g
Mã BánhBánh nướng 180gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
94Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)180g
92Gà quay vi cá (2 trứng)180g
82Sen trà xanh (2 trứng)180g
72Ngũ nhơn (2 trứng)180g
62Thập cẩm gà quay (2 trứng)180g
52Thập cẩm (2 trứng)180g
48Sen Dứa (2 trứng)180g
44Môn (2 trứng)180g
42Hạt sen (2 trứng)180g
32Nhân Dừa (2 trứng)180g
22Đậu xanh (2 trứng)180g
04Táo đỏ (2 trứng)180g
02Đậu đỏ (2 trứng)180g
4Sen cà phê (2 trứng)180g
2Mè đen (2 trứng)180g
Mã BánhBánh nướng 150gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
61Thập cẩm gà quay (1 trứng)150g
51Thập cẩm (1 trứng)150g
41Hạt sen (1 trứng)150g
31Nhân dừa (1 trứng)150g
21Đậu xanh (1 trứng)150g
Mã BánhBánh dẻoTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX250Dẻo đậu xanh (0 trứng)250g
DDX200Dẻo đậu xanh (0 trứng)200g
DHS250Dẻo hạt sen (0 trứng)250g
DHS200Dẻo hạt sen (0 trứng)200g
DHTD250Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)250g
DHTD200Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)200g
DTC250Dẻo thập cẩm (0 trứng)250g
DTC200Dẻo thập cẩm (0 trứng)200g
Mã BánhBánh chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TCC01Thập cẩm chay220g
ĐXC02Đậu xanh chay220g
MĐPMCMè đen phô mai chay220g
888Thập cẩm chay600g
Mã BánhBánh thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
HCHeo con100g
Mã BánhBánh píaTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
PIA4Bánh Pía đặc biệt (4 trứng)700g
PIA2Bánh Pía đặc biệt (2 trứng)250g
PIA1Bánh Pía (1 trứng)200g
Pía Cây Lớn500g
Pía Cây Nhỏ380g