Bánh trung thu Brodard

Bảng giá Bánh trung thu Brodard 2022

Bảng giá Bánh trung thu Brodard đặc biệt 2022

Mã BánhBánh trung thu Brodard đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
1AThập cẩm gà quay vi cá bào ngư (6 trứng)1 kgLiên hệ
1BThập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)600gLiên hệ
1CThập cẩm gà quay (4 trứng)600gLiên hệ
1DThập cẩm gà quay yến sào (4 trứng)400gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu Brodard 280g 2022

Mã BánhBánh trung thu Brodard 280gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
XAThập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)280gLiên hệ
XCThập cẩm (2 trứng)280gLiên hệ
XXThập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)280gLiên hệ
X1Hạt sen (2 trứng)280gLiên hệ
AAThập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)280gLiên hệ
X2Đậu xanh (2 trứng)280gLiên hệ
XBThập cẩm gà quay (2 trứng)280gLiên hệ
XDĐậu xanh sầu riêng (2 trứng)280gLiên hệ
X5Mè đen (2 trứng)280gLiên hệ
X4Trà xanh (2 trứng)280gLiên hệ
X6Ngũ nhân (2 trứng)280gLiên hệ
X8Sen nho (0 trứng)280gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu Brodard 250g 2022

Mã BánhBánh trung thu Brodard 250gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
2AThập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)250gLiên hệ
3AThập cẩm (2 trứng)250gLiên hệ
4AThập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)250gLiên hệ
5AHạt sen (2 trứng)250gLiên hệ
6AThập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)250gLiên hệ
7AĐậu xanh (2 trứng)250gLiên hệ
8AThập cẩm gà quay (2 trứng)250gLiên hệ
9AĐậu xanh sầu riêng (2 trứng)250gLiên hệ
10ADừa hạt dưa (2 trứng)250gLiên hệ
11AKhoai môn hạt dưa (2 trứng)250gLiên hệ
12AĐậu xanh chay250gLiên hệ
13AHạt sen chay250gLiên hệ
14AĐậu đỏ chay250gLiên hệ
15AMè đen (2 trứng)250gLiên hệ
16ATrà xanh (2 trứng)250gLiên hệ
17ANgũ nhân (2 trứng)250gLiên hệ
18ATiramisu (0 trứng)250gLiên hệ
19AMè hạt chia (2 trứng)250gLiên hệ
20AĐậu đỏ (2 trứng)250gLiên hệ
21ASen nho (0 trứng)250gLiên hệ
22ATiramisu trà xanh (0 trứng)250gLiên hệ
23ASen cranberry (nam việt quất)250gLiên hệ
24AKhoai môn hạt dưa chay250gLiên hệ
25ADừa hạt dưa chay250gLiên hệ
26AMè hạt chia chay250gLiên hệ
D2Dẻo đậu xanh (0 trứng)250gLiên hệ
D4Dẻo mè hạt chia (0 trứng)250gLiên hệ
D6Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)250gLiên hệ
D8Dẻo tiramisu (0 trứng)250gLiên hệ
D12Dẻo ngũ hạt (0 trứng)250gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu Brodard 200g 2022

Mã BánhBánh trung thu Brodard 200gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
2BThập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)200gLiên hệ
3BThập cẩm (2 trứng)200gLiên hệ
4BThập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)200gLiên hệ
5BHạt sen (2 trứng)200gLiên hệ
6BThập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)200gLiên hệ
7BĐậu xanh (2 trứng)200gLiên hệ
8BThập cẩm gà quay (2 trứng)200gLiên hệ
9BĐậu xanh sầu riêng (2 trứng)200gLiên hệ
10BDừa hạt dưa (2 trứng)200gLiên hệ
11BKhoai môn hạt dưa (2 trứng)200gLiên hệ
12BĐậu xanh chay200gLiên hệ
13BHạt sen chay200gLiên hệ
14BĐậu đỏ chay200gLiên hệ
15BMè đen (2 trứng)200gLiên hệ
16BTrà xanh (2 trứng)200gLiên hệ
17BNgũ nhân (2 trứng)200gLiên hệ
18BTiramisu (0 trứng)200gLiên hệ
19BMè hạt chia (2 trứng)200gLiên hệ
20BĐậu đỏ (2 trứng)200gLiên hệ
21BSen nho (0 trứng)200gLiên hệ
22BTiramisu trà xanh (0 trứng)200gLiên hệ
23BSen cranberry (nam việt quất)200gLiên hệ
24BKhoai môn hạt dưa chay200gLiên hệ
25BDừa hạt dưa chay200gLiên hệ
26BMè hạt chia chay200gLiên hệ
D1Dẻo đậu xanh (0 trứng)200gLiên hệ
D3Dẻo mè hạt chia (0 trứng)200gLiên hệ
D5Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)200gLiên hệ
D7Dẻo tiramisu (0 trứng)200gLiên hệ
D11Dẻo ngũ hạt (0 trứng)200gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu thiếu nhi 2022

Mã BánhBánh trung thu thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TN1Gấu100gLiên hệ
TN2Heo con100gLiên hệ
TN3Mèo100gLiên hệ
TN4Angry bird100gLiên hệ