Bảng giá Bánh trung thu Brodard 2018

Tư vấn đặt bánh: 0908591144

Bánh trung thu Brodard
Mã BánhBánh trung thu Brodard đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
1AThập cẩm gà quay vi cá bào ngư (6 trứng)1 kg
1BThập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)600g
1CThập cẩm gà quay (4 trứng)600g
1DThập cẩm gà quay yến sào (4 trứng)400g
Mã BánhBánh trung thu Brodard 280gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
XAThập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)280g
XCThập cẩm (2 trứng)280g
XXThập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)280g
X1Hạt sen (2 trứng)280g
AAThập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)280g
X2Đậu xanh (2 trứng)280g
XBThập cẩm gà quay (2 trứng)280g
XDĐậu xanh sầu riêng (2 trứng)280g
X5Mè đen (2 trứng)280g
X4Trà xanh (2 trứng)280g
X6Ngũ nhân (2 trứng)280g
X8Sen nho (0 trứng)280g
Mã BánhBánh trung thu Brodard 250gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
2AThập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)250g
3AThập cẩm (2 trứng)250g
4AThập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)250g
5AHạt sen (2 trứng)250g
6AThập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)250g
7AĐậu xanh (2 trứng)250g
8AThập cẩm gà quay (2 trứng)250g
9AĐậu xanh sầu riêng (2 trứng)250g
10ADừa hạt dưa (2 trứng)250g
11AKhoai môn hạt dưa (2 trứng)250g
12AĐậu xanh chay250g
13AHạt sen chay250g
14AĐậu đỏ chay250g
15AMè đen (2 trứng)250g
16ATrà xanh (2 trứng)250g
17ANgũ nhân (2 trứng)250g
18ATiramisu (0 trứng)250g
19AMè hạt chia (2 trứng)250g
20AĐậu đỏ (2 trứng)250g
21ASen nho (0 trứng)250g
22ATiramisu trà xanh (0 trứng)250g
23ASen cranberry (nam việt quất)250g
24AKhoai môn hạt dưa chay250g
25ADừa hạt dưa chay250g
26AMè hạt chia chay250g
D2Dẻo đậu xanh (0 trứng)250g
D4Dẻo mè hạt chia (0 trứng)250g
D6Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)250g
D8Dẻo tiramisu (0 trứng)250g
D12Dẻo ngũ hạt (0 trứng)250g
Mã BánhBánh trung thu Brodard 200gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
2BThập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)200g
3BThập cẩm (2 trứng)200g
4BThập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)200g
5BHạt sen (2 trứng)200g
6BThập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)200g
7BĐậu xanh (2 trứng)200g
8BThập cẩm gà quay (2 trứng)200g
9BĐậu xanh sầu riêng (2 trứng)200g
10BDừa hạt dưa (2 trứng)200g
11BKhoai môn hạt dưa (2 trứng)200g
12BĐậu xanh chay200g
13BHạt sen chay200g
14BĐậu đỏ chay200g
15BMè đen (2 trứng)200g
16BTrà xanh (2 trứng)200g
17BNgũ nhân (2 trứng)200g
18BTiramisu (0 trứng)200g
19BMè hạt chia (2 trứng)200g
20BĐậu đỏ (2 trứng)200g
21BSen nho (0 trứng)200g
22BTiramisu trà xanh (0 trứng)200g
23BSen cranberry (nam việt quất)200g
24BKhoai môn hạt dưa chay200g
25BDừa hạt dưa chay200g
26BMè hạt chia chay200g
D1Dẻo đậu xanh (0 trứng)200g
D3Dẻo mè hạt chia (0 trứng)200g
D5Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)200g
D7Dẻo tiramisu (0 trứng)200g
D11Dẻo ngũ hạt (0 trứng)200g
Mã BánhBánh trung thu thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
TN1Gấu100g
TN2Heo con100g
TN3Mèo100g
TN4Angry bird100g

TẾT TRUNG THU ĐỦ ĐẦY HƠN VỚI BRODARD