Bánh trung thu ABC

Bảng giá Bánh trung thu ABC 2022

Bảng giá Bánh trung thu 250g ABC 2022

Mã BánhBánh trung thu 250g ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
A91Bào ngư vi cá (1 trứng)250gLiên hệ
A95Gà quay vi cá (2 trứng)250gLiên hệ
A97Thập cẩm gà quay thịt nướng kiểu Bakkwa (1 trứng)250gLiên hệ
A98Thập cẩm gà quay Jambon bát bửu (1 trứng)250gLiên hệ
A99Gà quay tỏi đen (1 trứng)250gLiên hệ
TRMSTiramisu (0 trứng)250gLiên hệ
A80Ngũ cốc yến mạch (2 trứng)250gLiên hệ
A81Trà xanh đậu đỏ (0 trứng)250gLiên hệ
A82Sen trà xanh (2 trứng)250gLiên hệ
A85Sen dứa (2 trứng)250gLiên hệ
A86Mè đen (2 trứng)250gLiên hệ
A87Tắc hạt dưa (0 trứng - dùng ăn chay được)250gLiên hệ
A88Thanh long phô mai (0 trứng)250gLiên hệ
A89Sầu riêng Sáu Ri (2 trứng)250gLiên hệ
A60Long nhãn táo đỏ (2 trứng)250gLiên hệ
A31Thập cẩm gà quay (2 trứng)250gLiên hệ
A32Thập cẩm (2 trứng)250gLiên hệ
A33Ngũ nhơn (2 trứng)250gLiên hệ
A01Đậu đỏ (2 trứng)250gLiên hệ
A02Nhân môn (2 trứng)250gLiên hệ
A03Nhân dừa (2 trứng)250gLiên hệ
A05Đậu xanh (2 trứng)250gLiên hệ
A07Nhân sen (2 trứng)250gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu 200g ABC 2022

Mã BánhBánh trung thu 200g ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
B95Gà quay vi cá (2 trứng)200gLiên hệ
B97Thập cẩm gà quay thịt nướng kiểu Bakkwa (1 trứng)200gLiên hệ
B98Thập cẩm gà quay Jambon bát bửu (1 trứng)200gLiên hệ
B99Gà quay tỏi đen (1 trứng)200gLiên hệ
TRMS20Tiramisu (0 trứng)200gLiên hệ
B80Ngũ cốc yến mạch (2 trứng)200gLiên hệ
B81Trà xanh đậu đỏ (0 trứng)200gLiên hệ
B82Sen trà xanh (2 trứng)200gLiên hệ
B85Sen dứa (2 trứng)200gLiên hệ
B86Mè đen (2 trứng)200gLiên hệ
B87Tắc hạt dưa (0 trứng - dùng ăn chay được)200gLiên hệ
B88Thanh long phô mai (0 trứng)200gLiên hệ
B89Sầu riêng Sáu Ri (2 trứng)200gLiên hệ
B60Long nhãn táo đỏ (2 trứng)200gLiên hệ
B31Thập cẩm gà quay (2 trứng)200gLiên hệ
B32Thập cẩm (2 trứng)200gLiên hệ
B33Ngũ nhơn (2 trứng)200gLiên hệ
B01Đậu đỏ (2 trứng)200gLiên hệ
B02Nhân môn (2 trứng)200gLiên hệ
B03Nhân dừa (2 trứng)200gLiên hệ
B05Đậu xanh (2 trứng)200gLiên hệ
B07Nhân sen (2 trứng)200gLiên hệ

Bảng giá Bánh dẽo ABC 2022

Mã BánhBánh dẽo ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX25Dẻo đậu xanh (0 trứng)250gLiên hệ
DTC25Dẻo thập cẩm (0 trứng)250gLiên hệ
DDX20Dẻo đậu xanh (0 trứng)200gLiên hệ
DTC20Dẻo thập cẩm (0 trứng)200gLiên hệ

Bảng giá Bánh Trung Thu chay ABC 2022

Mã BánhBánh Trung Thu chay ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
C82Nhân sen trà xanh chay250gLiên hệ
C01Nhân đậu đỏ chay250gLiên hệ
C02Nhân môn chay250gLiên hệ
C03Nhân dừa chay250gLiên hệ
C05Nhân đậu xanh chay250gLiên hệ
C32Thập cẩm chay250gLiên hệ
D82Nhân sen trà xanh chay200gLiên hệ
D01Nhân đậu đỏ chay200gLiên hệ
D02Nhân môn chay200gLiên hệ
D03Nhân dừa chay200gLiên hệ
D05Nhân đậu xanh chay200gLiên hệ
D32Thập cẩm chay200gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu thiếu nhi ABC 2022

Mã BánhBánh trung thu thiếu nhi ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
HCHeo con (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
MMèo Kitty (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
DRMDoraemon (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
CKCá Koi Mini (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
PPPuppy Mini (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
HTVHeo Thịnh Vượng (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
UNIKỳ Lân (nhân đậu xanh)100gLiên hệ
DINOKhủng Long con (nhân đậu xanh)100gLiên hệ