Bảng giá Bánh trung thu ABC 2018

Để có chiết khấu tốt nhất Quý khách vui lòng gọi: (028)66889797
0908591144

Bánh trung thu ABC
Mã BánhBánh trung thu đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
ROYALĐệ Nhất Hoàng Gia (10 trứng)3kg
111Thập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)700g
666Thập cẩm gà quay (4 trứng)700g
555Thập cẩm (4 trứng)700g
777Ngũ nhơn (4 trứng)700g
TTTTiramisu (0 trứng)700g
Mã BánhBánh Trung Thu chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
C82Nhân sen trà xanh chay250g
C87Nhân sen phô mai chay250g
C01Nhân đậu đỏ chay250g
C02Nhân môn chay250g
C03Nhân dừa chay250g
C05Nhân đậu xanh chay250g
C07Nhân sen chay250g
C32Thập cẩm chay250g
D82Nhân sen trà xanh chay200g
D87Nhân sen phô mai chay200g
D01Nhân đậu đỏ chay200g
D02Nhân môn chay200g
D03Nhân dừa chay200g
D05Nhân đậu xanh chay200g
D07Nhân sen chay200g
D32Thập cẩm chay200g
Mã BánhBánh trung thu 250gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
A91Sò điệp vi cá (2 trứng)250g
A92Gà quay yến sào (1 trứng)250g
A93Bào ngư XO (1 trứng)250g
A95Gà quay vi cá (2 trứng)250g
A96Gà sốt tiêu (2 trứng)250g
TRMSTiramisu (0 trứng)250g
A81Nhân sen chocolate (0 trứng)250g
A82Nhân sen trà xanh (2 trứng)250g
A83Nhân sen nho Califonia (0 trứng)250g
A85Nhân sen dứa (2 trứng)250g
A86Nhân mè đen (2 trứng)250g
A87Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)250g
A88Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)250g
A31Thập cẩm gà quay (2 trứng)250g
A32Thập cẩm (2 trứng)250g
A33Ngũ nhơn (2 trứng)250g
A01Đậu đỏ (2 trứng)250g
A02Nhân Môn (2 trứng)250g
A03Nhân Dừa (2 trứng)250g
A05Đậu xanh (2 trứng)250g
A06Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)250g
A07Nhân Sen (2 trứng)250g
Mã BánhBánh trung thu 200gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
B95Gà quay vi cá (2 trứng)200g
B96Gà sốt tiêu (2 trứng)200g
B81Nhân sen chocolate (0 trứng)200g
B82Nhân sen trà xanh (2 trứng)200g
B83Nhân sen nho Califonia (0 trứng)200g
B85Nhân sen dứa (2 trứng)200g
B86Nhân mè đen (2 trứng)200g
B87Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)200g
B88Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)200g
B31Thập cẩm gà quay (2 trứng)200g
B32Thập cẩm (2 trứng)200g
B33Ngũ nhơn (2 trứng)200g
B01Đậu đỏ (2 trứng)200g
B02Nhân Môn (2 trứng)200g
B03Nhân Dừa (2 trứng)200g
B05Đậu xanh (2 trứng)200g
B06Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)200g
B07Nhân Sen (2 trứng)200g
Mã BánhBánh dẽo ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX25Dẻo đậu xanh (0 trứng)250g
HDS25Dẻo nhân sen (0 trứng)250g
DTC25Dẻo thập cẩm (0 trứng)250g
DS025Dẻo sen dứa (0 trứng)250g
DDX20Dẻo đậu xanh (0 trứng)200g
DHS20Dẻo nhân sen (0 trứng)200g
DTC20Dẻo thập cẩm (0 trứng)200g
DSD20Dẻo sen dứa (0 trứng)200g
Mã BánhBánh trung thu thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
HNCCHeo nái có con nhân sen trắng (2 trứng)600g
HCHeo con (nhân đậu xanh)100g
MMèo Kitty (nhân đậu xanh)100g
DRMDoraemon (nhân đậu xanh)100g
ABAngry Bird (nhân đậu xanh)100g
MNMinion (nhân đậu xanh)100g
CKCá Koi Mini (nhân đậu xanh)100g