Bảng giá Bánh trung thu Yến Sào 2019

Để có chiết khấu tốt nhất Quý khách vui lòng gọi: 0908591144

Bánh trung thu Yến Sào
Bảng giá Bánh trung thu Yến Sào 2019
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Yến Sào Hải Sâm Vi Cá
200g
200TC1
Yến Sào Hải Sâm Vi Cá
120g
120TC1
Yến Sào Trứng Cá Tầm
200g
200TC2
Yến Sào Trứng Cá Tầm
120g
120TC2
Yến Sào Đông Trùng Hạ Thảo
200g
200TC3
Yến Sào Đông Trùng Hạ Thảo
120g
120TC2
Yến Sào Hạnh Nhân
200g
200M1
Yến Sào Hạnh Nhân
120g
120M1
Yến Sào Việt Quất
200g
200M2
Yến Sào Việt Quất
120g
120M2
Yến Sào Wiki Hạt Chi.A
200g
200M2
Yến Sào Wiki Hạt Chi.A
120g
120M3
Yến Sào 2 Nhân Mềm
2 x 120g
2M1
Yến Sào 2 Nhân Mềm
2 x 200g
2M2
Yến Sào 2 Thập Cẩm
2 x 120g
2TC1
Yến Sào 2 Thập Cẩm
2 x 200g
2TC2
Yến Sào 1 Thập Cẩm + 1 Nhân Mềm
2 x 120g
1M1TC1
Yến Sào 1 Thập Cẩm + 1 Nhân Mềm
2 x 200g
1M1TC2
Yến Sào 4 Nhân Mềm
4 x 120g
4M1
Yến Sào 4 Nhân Mềm
4 x 200g
4M2
Yến Sào 4 Thập Cẩm
4 x 120g
4TC1
Yến Sào 4 Thập Cẩm
4 x 200g
4TC2
Yến Sào 2 Nhân Mềm + 2 Thập Cẩm
4 x 120g
2M2TC1
Yến Sào 2 Nhân Mềm + 2 Thập Cẩm
4 x 200g
2M2TC2
Yến Sào 6 Nhân Mềm
6 x 200g
6M2
Yến Sào 6 Thập Cẩm
6 x 200g
6TC2
Yến Sào 3 Nhân Mềm + 3 Thập Cẩm
6 x 200g
3M3TC2

Bánh Trung Thu với nhân được làm từ Yến Sào hảo hạng của Cty Yến Sào Khánh Hoà, có quà tặng quanh năm.