Bánh trung thu Thành Đô

Giá Bánh trung thu Thành Đô 2021

Bánh trung thu Thành Đô
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Trăng Vàng 4 Bánh Có Trà (4 x 2 trứng)
4 x 210g
CT
Liên hệ
Trăng Vàng 6 Bánh (6 x 2 trứng)
6 x 210g
HT
Liên hệ
Trăng Vàng 4 Bánh (4 x 2 trứng)
4 x 210g
VT
Liên hệ
Vi Cá (4 trứng Đặc Biệt)
700g
14
Liên hệ
Gà Quay (4 trứng Đặc Biệt)
700g
24
Liên hệ
Gà Quay (1 trứng)
150g
21
Liên hệ
Thập Cẩm Lạp Xưởng (4 trứng Đặc Biệt)
700g
44
Liên hệ
Thập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt)
300g
4A
Liên hệ
Thập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt)
250g
4
Liên hệ
Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 trứng)
150g
41
Liên hệ
Vi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
300g
1A
Liên hệ
Vi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
250g
1
Liên hệ
Vi Cá JAMBON (2 trứng)
210g
12
Liên hệ
Gà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
300g
2A
Liên hệ
Gà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
250g
2
Liên hệ
Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt)
300g
5A
Liên hệ
Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt)
250g
5
Liên hệ
Hạt Sen (2 trứng)
210g
52
Liên hệ
Hạt Sen (1 trứng)
150g
51
Liên hệ
Đậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt)
300g
6A
Liên hệ
Đậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt)
250g
6
Liên hệ
Đậu Xanh (2 trứng)
210g
62
Liên hệ
Đậu Xanh (1 trứng)
150g
61
Liên hệ
Sen Sầu Riêng (2 trứng Đặc Biệt)
210g
52A
Liên hệ
JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
250g
3
Liên hệ
Dừa Hạt Dưa (2 trứng Đặc Biệt)
250g
7
Liên hệ
Gà quay JAMBON (2 trứng)
210g
22
Liên hệ
JAMBON Bát Tửu (2 trứng)
210g
32
Liên hệ
JAMBON Bát Tửu (1 trứng)
150g
31
Liên hệ
Thập cẩm Lạp Xưởng (2 trứng)
210g
42
Liên hệ
Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (2 trứng)
210g
72
Liên hệ
Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (1 trứng)
150g
71
Liên hệ
Khoai Môn (2 trứng)
210g
M2
Liên hệ
Khoai Môn (1 trứng)
150g
M1
Liên hệ
Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng)
210g
L2
Liên hệ
Đậu Xanh Lá Dứa (1 trứng)
150g
L1
Liên hệ
Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)
210g
T2
Liên hệ
Hạt Sen Trà Xanh (1 trứng)
150g
T1
Liên hệ
Bánh Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)
250g
82A
Liên hệ
Bánh Dẻo Đậu Xanh (1 trứng)
250g
82
Liên hệ
Bánh Dẻo Hạt Sen (0 trứng)
250g
92
Liên hệ
Bánh Dẻo Hạt Sen (1 trứng)
250g
92A
Liên hệ
Bánh Dẻo Thập Cẩm (0 trứng)
250g
81
Liên hệ
Bánh Dẻo Thập Cẩm (1 trứng)
250g
83
Liên hệ
Đậu Xanh Chay
200g
TX
Liên hệ
Môn Chay
200g
TX1
Liên hệ
Sen Chay
200g
TX2
Liên hệ
Dừa Chay
200g
TX3
Liên hệ
Thập Cẩm Chay
200g
CHAY
Liên hệ
Nhân Đậu Xanh (Có Trứng)
100g
TN1
Liên hệ
Nhân Hạt Sen (Có Trứng)
100g
TN2
Liên hệ
Nhân Dừa (Có Trứng)
100g
TN3
Liên hệ
Nhân Thập Cẩm (Có Trứng)
100g
TN4
Liên hệ
Heo lớn
Liên hệ
Heo trung
Liên hệ
Heo Nhỏ
Liên hệ