Bảng giá Bánh trung thu Thành Đô 2019

Để có chiết khấu tốt nhất vui lòng gọi 0945668614

Bánh trung thu Thành Đô
Bảng giá Bánh trung thu Thành Đô 2019
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Trăng Vàng 4 Bánh Có Trà (4 x 2 trứng)
4 x 210g
CT
Trăng Vàng 6 Bánh (6 x 2 trứng)
6 x 210g
HT
Trăng Vàng 4 Bánh (4 x 2 trứng)
4 x 210g
VT
Vi Cá (4 trứng Đặc Biệt)
700g
14
Gà Quay (4 trứng Đặc Biệt)
700g
24
Gà Quay (1 trứng)
150g
21
Thập Cẩm Lạp Xưởng (4 trứng Đặc Biệt)
700g
44
Thập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt)
300g
4A
Thập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt)
250g
4
Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 trứng)
150g
41
Vi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
300g
1A
Vi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
250g
1
Vi Cá JAMBON (2 trứng)
210g
12
Gà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
300g
2A
Gà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
250g
2
Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt)
300g
5A
Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt)
250g
5
Hạt Sen (2 trứng)
210g
52
Hạt Sen (1 trứng)
150g
51
Đậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt)
300g
6A
Đậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt)
250g
6
Đậu Xanh (2 trứng)
210g
62
Đậu Xanh (1 trứng)
150g
61
Sen Sầu Riêng (2 trứng Đặc Biệt)
210g
52A
JAMBON (2 trứng Đặc Biệt)
250g
3
Dừa Hạt Dưa (2 trứng Đặc Biệt)
250g
7
Gà quay JAMBON (2 trứng)
210g
22
JAMBON Bát Tửu (2 trứng)
210g
32
JAMBON Bát Tửu (1 trứng)
150g
31
Thập cẩm Lạp Xưởng (2 trứng)
210g
42
Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (2 trứng)
210g
72
Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (1 trứng)
150g
71
Khoai Môn (2 trứng)
210g
M2
Khoai Môn (1 trứng)
150g
M1
Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng)
210g
L2
Đậu Xanh Lá Dứa (1 trứng)
150g
L1
Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)
210g
T2
Hạt Sen Trà Xanh (1 trứng)
150g
T1
Bánh Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)
250g
82A
Bánh Dẻo Đậu Xanh (1 trứng)
250g
82
Bánh Dẻo Hạt Sen (0 trứng)
250g
92
Bánh Dẻo Hạt Sen (1 trứng)
250g
92A
Bánh Dẻo Thập Cẩm (0 trứng)
250g
81
Bánh Dẻo Thập Cẩm (1 trứng)
250g
83
Đậu Xanh Chay
200g
TX
Môn Chay
200g
TX1
Sen Chay
200g
TX2
Dừa Chay
200g
TX3
Thập Cẩm Chay
200g
CHAY
Nhân Đậu Xanh (Có Trứng)
100g
TN1
Nhân Hạt Sen (Có Trứng)
100g
TN2
Nhân Dừa (Có Trứng)
100g
TN3
Nhân Thập Cẩm (Có Trứng)
100g
TN4
Heo lớn
HL
Heo trung
HT
Heo Nhỏ
HN

Bánh Trung thu cao cấp Thành Đô - Hương nồng thắm tình thân