Bánh trung thu Như Lan

Giá Bánh trung thu Như Lan 2021

Bánh trung thu Như Lan
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Hộp đặc biệt: 6 bánh 400g
2 Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng (3 trứng)
1 Hạt Sen Trà Xanh (3 trứng)
1 Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
1 Dẻo Sen Hạnh Nhân (2 trứng)
2.4kg
1
Liên hệ
Hộp đặc biệt: 6 bánh 300g
2 Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
2 Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
1 Hạt Sen Trà Xanh
1 Dẻo Vi Cá
1 Dẻo Sen Hạnh Nhân
1.8kg
2
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 400g
2 Yến Sào Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1.6kg
3
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 400g
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
2 Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1.6kg
4
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 400g
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (3 trứng)
1 Hạt Sen Hạnh Nhân (3 trứng)
1 Dẻo Đậu Xanh Sen (2 trứng)
1.6kg
5
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 300g
2 Yến Sào Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
2 Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
1.2kg
6
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 400g 3 trứng
1.6kg
7
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 400g 3 trứng
1.6kg
8
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 400g
1.6kg
9
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 400g
1.6kg
10
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 300g 2 trứng
1.2kg
11
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 300g 2 trứng
1.2kg
12
Liên hệ
Hộp 4 Bánh 300g
1.2kg
13
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ