Bánh trung thu Kinh Đô

Giá Bánh trung thu Kinh Đô 2021

Bánh trung thu Kinh Đô
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Trăng Vàng Black & Gold
Trà + Hộp sơn mài
(hộp 6 bánh)
6 x 160g + trà Ô Long 50g
GSM
Liên hệ
Trăng Vàng Black & Gold
Trà + Thiệp 3D + Đèn bên trong
(hộp 6 bánh)
6 x 160g + trà Ô Long 50g
G6
Liên hệ
Trăng Vàng Black & Gold
Trà + Đèn bên trong
(hộp 4 bánh)
4 x 160g + trà Ô Long 50g
G4
Liên hệ
Trăng Vàng Black & Gold
Trà + Thiệp 3D
(hộp 2 bánh)
2 x 160g + trà Ô Long 50g
G2
Liên hệ
Trăng vàng hoàng kim vinh hoa (vàng) (hộp 4 bánh)
4 x 160g + trà Ô Long 50g
HKV
Liên hệ
Trăng vàng hoàng kim vinh hiển (đỏ) (hộp 4 bánh)
4 x 160g + trà Ô Long 50g
HKD
Liên hệ
Trăng vàng pha lê vạn phúc (xanh) (hộp 6 bánh)
6 x 120g
PLX6
Liên hệ
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (vàng) (hộp 4 bánh)
4 x 160g
HNV
Liên hệ
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (đỏ) (hộp 4 bánh)
4 x 160g
HND
Liên hệ
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành (cam) (hộp 4 bánh)
4 x 160g
HNC
Liên hệ
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên (tím) (hộp 4 bánh)
4 x 160g
HNT
Liên hệ
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình (tím) (hộp 4 bánh)
4 x 160g
HNAB
Liên hệ
Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An (Hộp 4 bánh dùng đường ăn kiêng)
4 x 120g
HNX
Liên hệ
Lava Trứng Chảy (hộp 6 bánh)
6 x 80g
LAVA6
Liên hệ
Lava Trứng Chảy (hộp 3 bánh)
3 x 80g
LAVA3
Liên hệ
Bánh Trung Thu OREO (hộp 4 bánh)
4 x 80g
OREO4
Liên hệ
Bánh Trung Thu OREO (hộp 2 bánh)
2 x 80g
OREO2
Liên hệ
Gà quay sốt XO (4 trứng)
800g
24
Liên hệ
Bào Ngư (2 trứng Đặc Biệt)
230g
B
Liên hệ
Gà Quay Sốt XO (2 trứng Đặc Biệt)
230g
2
Liên hệ
Jambon Xá Xíu (2 trứng Đặc Biệt)
230g
3
Liên hệ
Lạp Xưởng Ngũ Hạt (2 trứng Đặc Biệt)
230g
4
Liên hệ
Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng Đặc Biệt)
230g
T
Liên hệ
Hạt Sen Dừa Tươi (2 trứng Đặc Biệt)
230g
5
Liên hệ
Khoai Môn Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt)
230g
M
Liên hệ
Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng Đặc Biệt)
230g
L
Liên hệ
Đậu Xanh Hạt Dưa (2 trứng Đặc Biệt)
230g
6
Liên hệ
Sữa Dừa Hạt Dưa (2 trứng Đặc Biệt)
230g
7
Liên hệ
Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 trứng Đặc Biệt)
230g
R
Liên hệ
Gà quay Jambon (1 trứng)
150g
21
Liên hệ
Thập cẩm Jambon (1 trứng)
150g
31
Liên hệ
Nấm đông cô sốt rượu Rhum (1 trứng)
150g
A1
Liên hệ
Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng)
150g
41
Liên hệ
Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng)
150g
40
Liên hệ
Hạt sen trà xanh (1 trứng)
150g
T1
Liên hệ
Hạt sen (1 trứng)
150g
51
Liên hệ
Đậu xanh lá dứa (1 trứng)
150g
L1
Liên hệ
Khoai môn (1 trứng)
150g
M1
Liên hệ
Đậu xanh (1 trứng)
150g
61
Liên hệ
Đậu xanh (0 trứng)
150g
60
Liên hệ
Sữa dừa (1 trứng)
150g
71
Liên hệ
Đậu đỏ (1 trứng)
150g
R1
Liên hệ
Sầu riêng (1 trứng)
150g
SR1
Liên hệ
Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng)
250g
81
Liên hệ
Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng)
250g
82
Liên hệ
Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng)
250g
85
Liên hệ
Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng)
250g
83
Liên hệ
Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng)
250g
86
Liên hệ
Dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng)
250g
89
Liên hệ
Dẻo thập cẩm (1 trứng)
180g
91
Liên hệ
Dẻo hạt sen (1 trứng)
180g
92
Liên hệ
Dẻo hạt sen (0 trứng)
180g
95
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (1 trứng)
180g
93
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
180g
96
Liên hệ
Dẻo sầu riêng (0 trứng)
180g
99
Liên hệ
Trà xanh hạt Macadamia (ăn kiêng)
150g
XTX
Liên hệ
Hạt sen hạt chia (ăn kiêng)
150g
XHS
Liên hệ
Đậu xanh hạnh nhân (ăn kiêng)
150g
XDX
Liên hệ
Mè đen hạt dưa (ăn kiêng)
150g
XMD
Liên hệ