Bánh trung thu Khiết Minh

Giá Bánh trung thu Khiết Minh 2021

Bánh trung thu Khiết Minh
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
TRĂNG VÀNG THỊNH VƯỢNG 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Trà Xanh (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai hạt Chia (200g)
+ Hộp Trà
800g
TVTV20
Liên hệ
TRĂNG VÀNG CÁT TƯỜNG 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai Hạt Chia (200g)
+ Hộp Trà
800g
TVCT20
Liên hệ
TRĂNG VÀNG PHÚ QUÝ 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý (200g)
+ 1 bánh Ngọc Hoàng Kim (200g)
+ Hộp Trà
1200g
TVPQ20
Liên hệ
TRĂNG VÀNG THỊNH VƯỢNG 250g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Trà Xanh (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai hạt Chia (250g)
+ Hộp Trà
1000g
TVTV25
Liên hệ
TRĂNG VÀNG PHÍ QUÝ 250g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý - Phômai Hạt Chia (250g)
+ Hộp Trà
1200g
TVCT25
Liên hệ
TRĂNG VÀNG PHÚ QUÝ 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý (250g)
+ 1 bánh Ngọc Hoàng Kim (250g)
+ Hộp Trà
1500g
TVPQ25
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (4 trứng)
800g
GQY4
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (8 trứng)
1200g
GQY8
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (10 trứng)
1500g
GQY10
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (12 trứng)
1800g
GQY12
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (4 trứng)
800g
GQC4
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (8 trứng)
1200g
GQC8
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (10 trứng)
1500g
GQC10
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (12 trứng)
1800g
GQC12
Liên hệ
Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng)
300g
TVG30
Liên hệ
Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng)
250g
TVG25
Liên hệ
Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng)
200g
TVG20
Liên hệ
Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng)
300g
TC30
Liên hệ
Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng)
250g
TC25
Liên hệ
Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng)
200g
TC20
Liên hệ
Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng)
300g
NKS30
Liên hệ
Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng)
250g
NKS25
Liên hệ
Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng)
200g
NKS20
Liên hệ
Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng)
300g
NTD30
Liên hệ
Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng)
250g
NTD25
Liên hệ
Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng)
200g
NTD20
Liên hệ
Ngọc Thịnh Vượng
300g
NTV30
Liên hệ
Ngọc Thịnh Vượng
250g
NTV25
Liên hệ
Ngọc Thịnh Vượng
200g
NTV20
Liên hệ
Ngọc Như Ý
300g
NNY30
Liên hệ
Ngọc Như Ý
250g
NNY25
Liên hệ
Ngọc Như Ý
200g
NNY20
Liên hệ
Ngọc Hoàng Kim
300g
NHK30
Liên hệ
Ngọc Hoàng Kim
250g
NHK25
Liên hệ
Ngọc Hoàng Kim
200g
NHK20
Liên hệ