Bánh trung thu Givral

Giá Bánh trung thu Givral 2021

Bánh trung thu Givral
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)
300g
XX
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)
250g
4A
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)
200g
4B
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (1 trứng)
150g
4D
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)
300g
AA
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)
250g
6A
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)
200g
6B
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 trứng)
150g
6D
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)
300g
XA
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)
250g
2A
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)
200g
2B
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 trứng)
150g
2D
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
300g
XB
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
250g
8A
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
200g
8B
Liên hệ
Thập Cẩm Gà Quay (1 trứng)
150g
8D
Liên hệ
Thập Cẩm (2 trứng)
300g
XC
Liên hệ
Thập Cẩm (2 trứng)
250g
3A
Liên hệ
Thập Cẩm (2 trứng)
200g
3B
Liên hệ
Thập Cẩm (1 trứng)
150g
3D
Liên hệ
Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)
300g
X6
Liên hệ
Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)
250g
17A
Liên hệ
Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)
200g
17B
Liên hệ
Thập Cẩm Ngũ Nhân (1 trứng)
150g
17D
Liên hệ
Hạt Sen (2 trứng)
300g
X1
Liên hệ
Hạt Sen (2 trứng)
250g
5A
Liên hệ
Hạt Sen (2 trứng)
200g
5B
Liên hệ
Hạt Sen (1 trứng)
150g
5D
Liên hệ
Đậu Xanh (2 trứng)
300g
X2
Liên hệ
Đậu Xanh (2 trứng)
250g
7A
Liên hệ
Đậu Xanh (2 trứng)
200g
7B
Liên hệ
Đậu Xanh (1 trứng)
150g
7D
Liên hệ
Đậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)
300g
XD
Liên hệ
Đậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)
250g
9A
Liên hệ
Đậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)
200g
9B
Liên hệ
Đậu Xanh Sầu Riêng (1 trứng)
150g
9D
Liên hệ
Mè Đen (2 trứng)
300g
X5
Liên hệ
Mè Đen (2 trứng)
250g
15A
Liên hệ
Mè Đen (2 trứng)
200g
15B
Liên hệ
Mè Đen (1 trứng)
150g
15D
Liên hệ
Trà Xanh (2 trứng)
300g
X4
Liên hệ
Trà Xanh (2 trứng)
250g
16A
Liên hệ
Trà Xanh (2 trứng)
200g
16B
Liên hệ
Trà Xanh (1 trứng)
150g
16D
Liên hệ
Dừa Hạt Dưa (2 trứng)
250g
10A
Liên hệ
Dừa Hạt Dưa (2 trứng)
200g
10B
Liên hệ
Dừa Hạt Dưa (1 trứng)
150g
10D
Liên hệ
Khoa Môn Hạt Sen (2 trứng)
250g
11A
Liên hệ
Khoa Môn Hạt Sen (2 trứng)
200g
11B
Liên hệ
Khoa Môn Hạt Sen (1 trứng)
150g
11D
Liên hệ
Đậu Phộng (2 trứng)
250g
18A
Liên hệ
Đậu Phộng (2 trứng)
200g
18B
Liên hệ
Đậu Phộng (1 trứng)
150g
18D
Liên hệ
Cà Phê (2 trứng)
250g
19A
Liên hệ
Cà Phê (2 trứng)
200g
19B
Liên hệ
Cà Phê (1 trứng)
150g
19D
Liên hệ
Đậu Đen (2 trứng)
250g
20A
Liên hệ
Đậu Đen (2 trứng)
200g
20B
Liên hệ
Đậu Đen (1 trứng)
150g
20D
Liên hệ
Cốm Đậu Xanh (2 trứng)
250g
23A
Liên hệ
Cốm Đậu Xanh (2 trứng)
200g
23B
Liên hệ
Cốm Đậu Xanh (1 trứng)
150g
23D
Liên hệ
Thơm (Dứa) Đậu Xanh (2 trứng)
250g
24A
Liên hệ
Thơm (Dứa) Đậu Xanh (2 trứng)
200g
24B
Liên hệ
Thơm (Dứa) Đậu Xanh (1 trứng)
150g
24D
Liên hệ
Gấc Đậu Xanh (2 trứng)
250g
25A
Liên hệ
Gấc Đậu Xanh (2 trứng)
200g
25B
Liên hệ
Gấc Đậu Xanh (1 trứng)
150g
25D
Liên hệ
Đậu Xanh Chay
250g
12A
Liên hệ
Đậu Xanh Chay
200g
12B
Liên hệ
Đậu Xanh Chay
150g
12D
Liên hệ
Hạt Sen Chay
250g
13A
Liên hệ
Hạt Sen Chay
200g
13B
Liên hệ
Hạt Sen Chay
150g
13D
Liên hệ
Đậu Đen Chay
250g
14A
Liên hệ
Đậu Đen Chay
200g
14B
Liên hệ
Đậu Đen Chay
150g
14D
Liên hệ
Khoai Môn Chay
250g
26A
Liên hệ
Khoai Môn Chay
200g
26B
Liên hệ
Khoai Môn Chay
150g
26D
Liên hệ
Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)
250g
A11
Liên hệ
Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)
200g
B11
Liên hệ
Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)
150g
D11
Liên hệ
Dẻo Hạt Sen (0 trứng)
250g
A12
Liên hệ
Dẻo Hạt Sen (0 trứng)
200g
B12
Liên hệ
Dẻo Hạt Sen (0 trứng)
150g
D12
Liên hệ
Dẻo Trà Xanh (0 trứng)
250g
A14
Liên hệ
Dẻo Trà Xanh (0 trứng)
200g
B14
Liên hệ
Dẻo Trà Xanh (0 trứng)
150g
D14
Liên hệ
Blueberry Hạt Sen (0 trứng)
200g
21B
Liên hệ
Blueberry Hạt Sen (0 trứng)
150g
21D
Liên hệ
Raspberry Hạt Sen (0 trứng)
200g
22B
Liên hệ
Raspberry Hạt Sen (0 trứng)
150g
22D
Liên hệ