Bảng giá Bánh trung thu Givral 2019

Để có chiết khấu tốt nhất Quý khách vui lòng gọi: 0908591144

Bánh trung thu Givral
Bảng giá Bánh trung thu Givral 2019
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)
300g
XX
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)
250g
4A
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)
200g
4B
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (1 trứng)
150g
4D
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)
300g
AA
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)
250g
6A
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)
200g
6B
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 trứng)
150g
6D
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)
300g
XA
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)
250g
2A
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)
200g
2B
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 trứng)
150g
2D
Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
300g
XB
Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
250g
8A
Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)
200g
8B
Thập Cẩm Gà Quay (1 trứng)
150g
8D
Thập Cẩm (2 trứng)
300g
XC
Thập Cẩm (2 trứng)
250g
3A
Thập Cẩm (2 trứng)
200g
3B
Thập Cẩm (1 trứng)
150g
3D
Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)
300g
X6
Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)
250g
17A
Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)
200g
17B
Thập Cẩm Ngũ Nhân (1 trứng)
150g
17D
Hạt Sen (2 trứng)
300g
X1
Hạt Sen (2 trứng)
250g
5A
Hạt Sen (2 trứng)
200g
5B
Hạt Sen (1 trứng)
150g
5D
Đậu Xanh (2 trứng)
300g
X2
Đậu Xanh (2 trứng)
250g
7A
Đậu Xanh (2 trứng)
200g
7B
Đậu Xanh (1 trứng)
150g
7D
Đậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)
300g
XD
Đậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)
250g
9A
Đậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)
200g
9B
Đậu Xanh Sầu Riêng (1 trứng)
150g
9D
Mè Đen (2 trứng)
300g
X5
Mè Đen (2 trứng)
250g
15A
Mè Đen (2 trứng)
200g
15B
Mè Đen (1 trứng)
150g
15D
Trà Xanh (2 trứng)
300g
X4
Trà Xanh (2 trứng)
250g
16A
Trà Xanh (2 trứng)
200g
16B
Trà Xanh (1 trứng)
150g
16D
Dừa Hạt Dưa (2 trứng)
250g
10A
Dừa Hạt Dưa (2 trứng)
200g
10B
Dừa Hạt Dưa (1 trứng)
150g
10D
Khoa Môn Hạt Sen (2 trứng)
250g
11A
Khoa Môn Hạt Sen (2 trứng)
200g
11B
Khoa Môn Hạt Sen (1 trứng)
150g
11D
Đậu Phộng (2 trứng)
250g
18A
Đậu Phộng (2 trứng)
200g
18B
Đậu Phộng (1 trứng)
150g
18D
Cà Phê (2 trứng)
250g
19A
Cà Phê (2 trứng)
200g
19B
Cà Phê (1 trứng)
150g
19D
Đậu Đen (2 trứng)
250g
20A
Đậu Đen (2 trứng)
200g
20B
Đậu Đen (1 trứng)
150g
20D
Cốm Đậu Xanh (2 trứng)
250g
23A
Cốm Đậu Xanh (2 trứng)
200g
23B
Cốm Đậu Xanh (1 trứng)
150g
23D
Thơm (Dứa) Đậu Xanh (2 trứng)
250g
24A
Thơm (Dứa) Đậu Xanh (2 trứng)
200g
24B
Thơm (Dứa) Đậu Xanh (1 trứng)
150g
24D
Gấc Đậu Xanh (2 trứng)
250g
25A
Gấc Đậu Xanh (2 trứng)
200g
25B
Gấc Đậu Xanh (1 trứng)
150g
25D
Đậu Xanh Chay
250g
12A
Đậu Xanh Chay
200g
12B
Đậu Xanh Chay
150g
12D
Hạt Sen Chay
250g
13A
Hạt Sen Chay
200g
13B
Hạt Sen Chay
150g
13D
Đậu Đen Chay
250g
14A
Đậu Đen Chay
200g
14B
Đậu Đen Chay
150g
14D
Khoai Môn Chay
250g
26A
Khoai Môn Chay
200g
26B
Khoai Môn Chay
150g
26D
Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)
250g
A11
Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)
200g
B11
Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)
150g
D11
Dẻo Hạt Sen (0 trứng)
250g
A12
Dẻo Hạt Sen (0 trứng)
200g
B12
Dẻo Hạt Sen (0 trứng)
150g
D12
Dẻo Trà Xanh (0 trứng)
250g
A14
Dẻo Trà Xanh (0 trứng)
200g
B14
Dẻo Trà Xanh (0 trứng)
150g
D14
Blueberry Hạt Sen (0 trứng)
200g
21B
Blueberry Hạt Sen (0 trứng)
150g
21D
Raspberry Hạt Sen (0 trứng)
200g
22B
Raspberry Hạt Sen (0 trứng)
150g
22D

Givral là một thương hiệu bánh danh tiếng của Sài Gòn với bề dày lịch sử hơn 60 năm. Ra đời vào đầu những năm thập niên 50 bởi một ông chủ người Pháp tên là Alain Portier, Givral thực sự mang nét tao nhã, tinh tế của nền văn hóa ẩm thực Pháp, làm đắm say biết bao thế hệ những người tiêu dùng Việt.