Bánh trung thu Đức Phát

Giá Bánh trung thu Đức Phát 2021

Bánh trung thu Đức Phát
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (4 trứng)
600g
111
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (4 trứng)
600g
666
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
220g
63
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
180g
62
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (1 trứng)
150g
61
Liên hệ
Ngũ nhơn đặc biệt (4 trứng)
600g
777
Liên hệ
Thập cẩm đặc biệt (4 trứng)
600g
555
Liên hệ
Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)
220g
95
Liên hệ
Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)
180g
94
Liên hệ
Gà quay vi cá (2 trứng)
220g
93
Liên hệ
Gà quay vi cá (2 trứng)
180g
92
Liên hệ
Sen trà xanh (2 trứng)
220g
83
Liên hệ
Sen trà xanh (2 trứng)
180g
82
Liên hệ
Ngũ nhơn (2 trứng)
220g
73
Liên hệ
Ngũ nhơn (2 trứng)
180g
72
Liên hệ
Thập cẩm (2 trứng)
220g
53
Liên hệ
Thập cẩm (2 trứng)
180g
52
Liên hệ
Thập cẩm (1 trứng)
150g
51
Liên hệ
Sen Dứa (2 trứng)
220g
50
Liên hệ
Sen Dứa (2 trứng)
180g
48
Liên hệ
Môn (2 trứng)
220g
46
Liên hệ
Môn (2 trứng)
180g
44
Liên hệ
Hạt sen (2 trứng)
220g
43
Liên hệ
Hạt sen (2 trứng)
180g
42
Liên hệ
Hạt sen (1 trứng)
150g
41
Liên hệ
Nhân Dừa (2 trứng)
220g
33
Liên hệ
Nhân Dừa (2 trứng)
180g
32
Liên hệ
Đậu xanh (2 trứng)
220g
23
Liên hệ
Đậu xanh (2 trứng)
180g
22
Liên hệ
Đậu xanh (1 trứng)
150g
21
Liên hệ
Táo đỏ (2 trứng)
220g
06
Liên hệ
Táo đỏ (2 trứng)
180g
04
Liên hệ
Đậu đỏ (2 trứng)
220g
03
Liên hệ
Đậu đỏ (2 trứng)
180g
02
Liên hệ
Sen cà phê (2 trứng)
220g
3
Liên hệ
Sen cà phê (2 trứng)
180g
4
Liên hệ
Mè đen (2 trứng)
220g
1
Liên hệ
Mè đen (2 trứng)
180g
2
Liên hệ
Nhân dừa (1 trứng)
150g
31
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
250g
DDX250
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
200g
DDX200
Liên hệ
Dẻo hạt sen (0 trứng)
250g
DHS250
Liên hệ
Dẻo hạt sen (0 trứng)
200g
DHS200
Liên hệ
Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)
250g
DHTD250
Liên hệ
Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)
200g
DHTD200
Liên hệ
Dẻo thập cẩm (0 trứng)
250g
DTC250
Liên hệ
Dẻo thập cẩm (0 trứng)
200g
DTC200
Liên hệ
Thập cẩm chay
220g
TCC01
Liên hệ
Thập cẩm chay
600g
888
Liên hệ
Đậu xanh chay
220g
ĐXC02
Liên hệ
Mè đen phô mai chay
220g
MĐPMC
Liên hệ
Heo con
100g
HC
Liên hệ
Bánh Pía đặc biệt (4 trứng)
700g
PIA4
Liên hệ
Bánh Pía đặc biệt (2 trứng)
250g
PIA2
Liên hệ
Bánh Pía (1 trứng)
200g
PIA1
Liên hệ