Bánh trung thu Brodard

Giá Bánh trung thu Brodard 2021

Bánh trung thu Brodard
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư (6 trứng)
1 kg
1A
Liên hệ
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)
280g
XX
Liên hệ
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)
250g
4A
Liên hệ
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)
200g
4B
Liên hệ
Thập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)
600g
1B
Liên hệ
Thập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)
280g
XA
Liên hệ
Thập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)
250g
2A
Liên hệ
Thập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)
200g
2B
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (4 trứng)
600g
1C
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
280g
XB
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
250g
8A
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
200g
8B
Liên hệ
Thập cẩm gà quay yến sào (4 trứng)
400g
1D
Liên hệ
Thập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)
280g
AA
Liên hệ
Thập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)
250g
6A
Liên hệ
Thập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)
200g
6B
Liên hệ
Thập cẩm (2 trứng)
280g
XC
Liên hệ
Thập cẩm (2 trứng)
250g
3A
Liên hệ
Thập cẩm (2 trứng)
200g
3B
Liên hệ
Hạt sen (2 trứng)
280g
X1
Liên hệ
Hạt sen (2 trứng)
250g
5A
Liên hệ
Hạt sen (2 trứng)
200g
5B
Liên hệ
Đậu xanh (2 trứng)
280g
X2
Liên hệ
Đậu xanh (2 trứng)
250g
7A
Liên hệ
Đậu xanh (2 trứng)
200g
7B
Liên hệ
Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)
280g
XD
Liên hệ
Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)
250g
9A
Liên hệ
Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)
200g
9B
Liên hệ
Mè đen (2 trứng)
280g
X5
Liên hệ
Mè đen (2 trứng)
250g
15A
Liên hệ
Mè đen (2 trứng)
200g
15B
Liên hệ
Trà xanh (2 trứng)
280g
X4
Liên hệ
Trà xanh (2 trứng)
250g
16A
Liên hệ
Trà xanh (2 trứng)
200g
16B
Liên hệ
Ngũ nhân (2 trứng)
280g
X6
Liên hệ
Ngũ nhân (2 trứng)
250g
17A
Liên hệ
Ngũ nhân (2 trứng)
200g
17B
Liên hệ
Sen nho (0 trứng)
280g
X8
Liên hệ
Sen nho (0 trứng)
250g
21A
Liên hệ
Sen nho (0 trứng)
200g
21B
Liên hệ
Dừa hạt dưa (2 trứng)
250g
10A
Liên hệ
Dừa hạt dưa (2 trứng)
200g
10B
Liên hệ
Khoai môn hạt dưa (2 trứng)
250g
11A
Liên hệ
Khoai môn hạt dưa (2 trứng)
200g
11B
Liên hệ
Đậu xanh chay
250g
12A
Liên hệ
Đậu xanh chay
200g
12B
Liên hệ
Hạt sen chay
250g
13A
Liên hệ
Hạt sen chay
200g
13B
Liên hệ
Đậu đỏ chay
250g
14A
Liên hệ
Đậu đỏ chay
200g
14B
Liên hệ
Tiramisu (0 trứng)
250g
18A
Liên hệ
Tiramisu (0 trứng)
200g
18B
Liên hệ
Mè hạt chia (2 trứng)
250g
19A
Liên hệ
Mè hạt chia (2 trứng)
200g
19B
Liên hệ
Đậu đỏ (2 trứng)
250g
20A
Liên hệ
Đậu đỏ (2 trứng)
200g
20B
Liên hệ
Tiramisu trà xanh (0 trứng)
250g
22A
Liên hệ
Tiramisu trà xanh (0 trứng)
200g
22B
Liên hệ
Sen cranberry (nam việt quất)
250g
23A
Liên hệ
Sen cranberry (nam việt quất)
200g
23B
Liên hệ
Khoai môn hạt dưa chay
250g
24A
Liên hệ
Khoai môn hạt dưa chay
200g
24B
Liên hệ
Dừa hạt dưa chay
250g
25A
Liên hệ
Dừa hạt dưa chay
200g
25B
Liên hệ
Mè hạt chia chay
250g
26A
Liên hệ
Mè hạt chia chay
200g
26B
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
250g
D2
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
200g
D1
Liên hệ
Dẻo mè hạt chia (0 trứng)
250g
D4
Liên hệ
Dẻo mè hạt chia (0 trứng)
200g
D3
Liên hệ
Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)
250g
D6
Liên hệ
Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)
200g
D5
Liên hệ
Dẻo tiramisu (0 trứng)
250g
D8
Liên hệ
Dẻo tiramisu (0 trứng)
200g
D7
Liên hệ
Dẻo ngũ hạt (0 trứng)
250g
D12
Liên hệ
Dẻo ngũ hạt (0 trứng)
200g
D11
Liên hệ
Gấu
100g
TN1
Liên hệ
Heo con
100g
TN2
Liên hệ
Mèo
100g
TN3
Liên hệ
Angry bird
100g
TN4
Liên hệ