Bảng giá Bánh trung thu Brodard 2018

Tư vấn đặt bánh: 0908591144

Bánh trung thu Brodard
Bảng giá Bánh trung thu Brodard 2018
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư (6 trứng)
1 kg
1A
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)
280g
XX
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)
250g
4A
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư (2 trứng)
200g
4B
Thập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)
600g
1B
Thập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)
280g
XA
Thập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)
250g
2A
Thập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)
200g
2B
Thập cẩm gà quay (4 trứng)
600g
1C
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
280g
XB
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
250g
8A
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
200g
8B
Thập cẩm gà quay yến sào (4 trứng)
400g
1D
Thập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)
280g
AA
Thập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)
250g
6A
Thập cẩm gà quay yến sào (2 trứng)
200g
6B
Thập cẩm (2 trứng)
280g
XC
Thập cẩm (2 trứng)
250g
3A
Thập cẩm (2 trứng)
200g
3B
Hạt sen (2 trứng)
280g
X1
Hạt sen (2 trứng)
250g
5A
Hạt sen (2 trứng)
200g
5B
Đậu xanh (2 trứng)
280g
X2
Đậu xanh (2 trứng)
250g
7A
Đậu xanh (2 trứng)
200g
7B
Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)
280g
XD
Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)
250g
9A
Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)
200g
9B
Mè đen (2 trứng)
280g
X5
Mè đen (2 trứng)
250g
15A
Mè đen (2 trứng)
200g
15B
Trà xanh (2 trứng)
280g
X4
Trà xanh (2 trứng)
250g
16A
Trà xanh (2 trứng)
200g
16B
Ngũ nhân (2 trứng)
280g
X6
Ngũ nhân (2 trứng)
250g
17A
Ngũ nhân (2 trứng)
200g
17B
Sen nho (0 trứng)
280g
X8
Sen nho (0 trứng)
250g
21A
Sen nho (0 trứng)
200g
21B
Dừa hạt dưa (2 trứng)
250g
10A
Dừa hạt dưa (2 trứng)
200g
10B
Khoai môn hạt dưa (2 trứng)
250g
11A
Khoai môn hạt dưa (2 trứng)
200g
11B
Đậu xanh chay
250g
12A
Đậu xanh chay
200g
12B
Hạt sen chay
250g
13A
Hạt sen chay
200g
13B
Đậu đỏ chay
250g
14A
Đậu đỏ chay
200g
14B
Tiramisu (0 trứng)
250g
18A
Tiramisu (0 trứng)
200g
18B
Mè hạt chia (2 trứng)
250g
19A
Mè hạt chia (2 trứng)
200g
19B
Đậu đỏ (2 trứng)
250g
20A
Đậu đỏ (2 trứng)
200g
20B
Tiramisu trà xanh (0 trứng)
250g
22A
Tiramisu trà xanh (0 trứng)
200g
22B
Sen cranberry (nam việt quất)
250g
23A
Sen cranberry (nam việt quất)
200g
23B
Khoai môn hạt dưa chay
250g
24A
Khoai môn hạt dưa chay
200g
24B
Dừa hạt dưa chay
250g
25A
Dừa hạt dưa chay
200g
25B
Mè hạt chia chay
250g
26A
Mè hạt chia chay
200g
26B
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
250g
D2
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
200g
D1
Dẻo mè hạt chia (0 trứng)
250g
D4
Dẻo mè hạt chia (0 trứng)
200g
D3
Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)
250g
D6
Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)
200g
D5
Dẻo tiramisu (0 trứng)
250g
D8
Dẻo tiramisu (0 trứng)
200g
D7
Dẻo ngũ hạt (0 trứng)
250g
D12
Dẻo ngũ hạt (0 trứng)
200g
D11
Gấu
100g
TN1
Heo con
100g
TN2
Mèo
100g
TN3
Angry bird
100g
TN4

TẾT TRUNG THU ĐỦ ĐẦY HƠN VỚI BRODARD