Bánh trung thu ABC

Giá Bánh trung thu ABC 2021

Bánh trung thu ABC
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán
Bào ngư vi cá (1 trứng)
250g
A91
Liên hệ
Gà quay vi cá (2 trứng)
250g
A95
Liên hệ
Gà quay vi cá (2 trứng)
200g
B95
Liên hệ
Thập cẩm gà quay thịt nướng kiểu Bakkwa (1 trứng)
250g
A97
Liên hệ
Thập cẩm gà quay thịt nướng kiểu Bakkwa (1 trứng)
200g
B97
Liên hệ
Thập cẩm gà quay Jambon bát bửu (1 trứng)
250g
A98
Liên hệ
Thập cẩm gà quay Jambon bát bửu (1 trứng)
200g
B98
Liên hệ
Gà quay tỏi đen (1 trứng)
250g
A99
Liên hệ
Gà quay tỏi đen (1 trứng)
200g
B99
Liên hệ
Tiramisu (0 trứng)
250g
TRMS
Liên hệ
Tiramisu (0 trứng)
200g
TRMS20
Liên hệ
Ngũ cốc yến mạch (2 trứng)
250g
A80
Liên hệ
Ngũ cốc yến mạch (2 trứng)
200g
B80
Liên hệ
Trà xanh đậu đỏ (0 trứng)
250g
A81
Liên hệ
Trà xanh đậu đỏ (0 trứng)
200g
B81
Liên hệ
Sen trà xanh (2 trứng)
250g
A82
Liên hệ
Sen trà xanh (2 trứng)
200g
B82
Liên hệ
Sen dứa (2 trứng)
250g
A85
Liên hệ
Sen dứa (2 trứng)
200g
B85
Liên hệ
Mè đen (2 trứng)
250g
A86
Liên hệ
Mè đen (2 trứng)
200g
B86
Liên hệ
Tắc hạt dưa (0 trứng - dùng ăn chay được)
250g
A87
Liên hệ
Tắc hạt dưa (0 trứng - dùng ăn chay được)
200g
B87
Liên hệ
Thanh long phô mai (0 trứng)
250g
A88
Liên hệ
Thanh long phô mai (0 trứng)
200g
B88
Liên hệ
Sầu riêng Sáu Ri (2 trứng)
250g
A89
Liên hệ
Sầu riêng Sáu Ri (2 trứng)
200g
B89
Liên hệ
Long nhãn táo đỏ (2 trứng)
250g
A60
Liên hệ
Long nhãn táo đỏ (2 trứng)
200g
B60
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
250g
A31
Liên hệ
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
200g
B31
Liên hệ
Thập cẩm (2 trứng)
250g
A32
Liên hệ
Thập cẩm (2 trứng)
200g
B32
Liên hệ
Ngũ nhơn (2 trứng)
250g
A33
Liên hệ
Ngũ nhơn (2 trứng)
200g
B33
Liên hệ
Đậu đỏ (2 trứng)
250g
A01
Liên hệ
Đậu đỏ (2 trứng)
200g
B01
Liên hệ
Nhân môn (2 trứng)
250g
A02
Liên hệ
Nhân môn (2 trứng)
200g
B02
Liên hệ
Nhân dừa (2 trứng)
250g
A03
Liên hệ
Nhân dừa (2 trứng)
200g
B03
Liên hệ
Đậu xanh (2 trứng)
250g
A05
Liên hệ
Đậu xanh (2 trứng)
200g
B05
Liên hệ
Nhân sen (2 trứng)
250g
A07
Liên hệ
Nhân sen (2 trứng)
200g
B07
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
250g
DDX25
Liên hệ
Dẻo đậu xanh (0 trứng)
200g
DDX20
Liên hệ
Dẻo thập cẩm (0 trứng)
250g
DTC25
Liên hệ
Dẻo thập cẩm (0 trứng)
200g
DTC20
Liên hệ
Nhân sen trà xanh chay
250g
C82
Liên hệ
Nhân sen trà xanh chay
200g
D82
Liên hệ
Nhân đậu đỏ chay
250g
C01
Liên hệ
Nhân đậu đỏ chay
200g
D01
Liên hệ
Nhân môn chay
250g
C02
Liên hệ
Nhân môn chay
200g
D02
Liên hệ
Nhân dừa chay
250g
C03
Liên hệ
Nhân dừa chay
200g
D03
Liên hệ
Nhân đậu xanh chay
250g
C05
Liên hệ
Nhân đậu xanh chay
200g
D05
Liên hệ
Thập cẩm chay
250g
C32
Liên hệ
Thập cẩm chay
200g
D32
Liên hệ
Heo con (nhân đậu xanh)
100g
HC
Liên hệ
Mèo Kitty (nhân đậu xanh)
100g
M
Liên hệ
Doraemon (nhân đậu xanh)
100g
DRM
Liên hệ
Cá Koi Mini (nhân đậu xanh)
100g
CK
Liên hệ
Puppy Mini (nhân đậu xanh)
100g
PP
Liên hệ
Heo Thịnh Vượng (nhân đậu xanh)
100g
HTV
Liên hệ
Kỳ Lân (nhân đậu xanh)
100g
UNI
Liên hệ
Khủng Long con (nhân đậu xanh)
100g
DINO
Liên hệ