Bánh nướng 2 trứng đặc biệt 2018

Mã BánhBánh nướng 2 trứng đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
BBào ngư (2 trứng Đặc Biệt)250g165.000 VNĐ
2Gà quay sốt XO (2 trứng Đặc Biệt)250g125.000 VNĐ
3Jambon xá xíu (2 trứng Đặc Biệt)250g125.000 VNĐ
4Lạp xưởng ngũ hạt (2 trứng Đặc Biệt)250g115.000 VNĐ
THạt sen trà xanh (2 trứng Đặc Biệt)250g97.000 VNĐ
5Hạt sen dừa tươi (2 trứng Đặc Biệt)250g97.000 VNĐ
MKhoai môn hạt sen (2 trứng Đặc Biệt)250g97.000 VNĐ
LĐậu xanh lá dứa (2 trứng Đặc Biệt)250g97.000 VNĐ
6Đậu xanh hạt dưa (2 trứng Đặc Biệt)250g95.000 VNĐ
7Sữa dừa hạt dưa (2 trứng Đặc Biệt)250g95.000 VNĐ
RĐậu đỏ kiểu nhật (2 trứng Đặc Biệt)250g95.000 VNĐ