Bánh dẻo Kinh Đô 2018

Mã BánhBánh dẻo Kinh ĐôTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
81Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng)250g76.000 VNĐ
82Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng)250g71.000 VNĐ
83Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng)250g71.000 VNĐ
84Dẻo sữa dừa hạt dưa (1 trứng)250g71.000 VNĐ
85Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng)250g61.000 VNĐ
89Dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng)250g61.000 VNĐ
86Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng)250g61.000 VNĐ
91Dẻo thập cẩm (1 trứng)180g56.000 VNĐ
92Dẻo hạt sen (1 trứng)180g50.000 VNĐ
93Dẻo đậu xanh (1 trứng)180g50.000 VNĐ
95Dẻo hạt sen (0 trứng)180g45.000 VNĐ
96Dẻo đậu xanh (0 trứng)180g45.000 VNĐ
99Dẻo sầu riêng (0 trứng)180g45.000 VNĐ