Bánh dẻo Kinh Đô 2018

Mã BánhBánh dẻo Kinh ĐôTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
81Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng)250g
82Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng)250g
83Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng)250g
84Dẻo sữa dừa hạt dưa (1 trứng)250g
85Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng)250g
89Dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng)250g
86Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng)250g
91Dẻo thập cẩm (1 trứng)180g
92Dẻo hạt sen (1 trứng)180g
93Dẻo đậu xanh (1 trứng)180g
95Dẻo hạt sen (0 trứng)180g
96Dẻo đậu xanh (0 trứng)180g
99Dẻo sầu riêng (0 trứng)180g