Bánh dẽo ABC 2017

Mã BánhBánh dẽo ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX25Dẻo đậu xanh (0 trứng)250g
HDS25Dẻo nhân sen (0 trứng)250g
DTC25Dẻo thập cẩm (0 trứng)250g
DS025Dẻo sen dứa (0 trứng)250g
DDX20Dẻo đậu xanh (0 trứng)200g
DHS20Dẻo nhân sen (0 trứng)200g
DTC20Dẻo thập cẩm (0 trứng)200g
DSD20Dẻo sen dứa (0 trứng)200g