Bảng giá Bánh trung thu ABC 2017

Để có chiết khấu tốt nhất Quý khách vui lòng gọi: (028)66889797
0908591144

Bánh trung thu ABC

Mã BánhBánh trung thu đặc biệtTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
ROYALĐệ Nhất Hoàng Gia (10 trứng)3kg1.628.000 VNĐ
111Thập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)700g549.000 VNĐ
666Thập cẩm gà quay (4 trứng)700g419.000 VNĐ
555Thập cẩm (4 trứng)700g399.000 VNĐ
777Ngũ nhơn (4 trứng)700g379.000 VNĐ
TTTTiramisu (0 trứng)700g429.000 VNĐ
Mã BánhBánh Trung Thu chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
C82Nhân sen trà xanh chay250g113.000 VNĐ
C87Nhân sen phô mai chay250g120.000 VNĐ
C01Nhân đậu đỏ chay250g100.000 VNĐ
C02Nhân môn chay250g105.000 VNĐ
C03Nhân dừa chay250g100.000 VNĐ
C05Nhân đậu xanh chay250g93.000 VNĐ
C07Nhân sen chay250g105.000 VNĐ
C32Thập cẩm chay250g119.000 VNĐ
D82Nhân sen trà xanh chay200g95.000 VNĐ
D87Nhân sen phô mai chay200g103.000 VNĐ
D01Nhân đậu đỏ chay200g85.000 VNĐ
D02Nhân môn chay200g88.000 VNĐ
D03Nhân dừa chay200g85.000 VNĐ
D05Nhân đậu xanh chay200g80.000 VNĐ
D07Nhân sen chay200g88.000 VNĐ
D32Thập cẩm chay200g101.000 VNĐ
Mã BánhBánh trung thu 250gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
A91Sò điệp vi cá (2 trứng)250g233.000 VNĐ
A92Gà quay yến sào (1 trứng)250g255.000 VNĐ
A93Bào ngư XO (1 trứng)250g245.000 VNĐ
A95Gà quay vi cá (2 trứng)250g182.000 VNĐ
A96Gà sốt tiêu (2 trứng)250g182.000 VNĐ
TRMSTiramisu (0 trứng)250g142.000 VNĐ
A81Nhân sen chocolate (0 trứng)250g142.000 VNĐ
A82Nhân sen trà xanh (2 trứng)250g120.000 VNĐ
A83Nhân sen nho Califonia (0 trứng)250g142.000 VNĐ
A85Nhân sen dứa (2 trứng)250g119.000 VNĐ
A86Nhân mè đen (2 trứng)250g115.000 VNĐ
A87Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)250g142.000 VNĐ
A88Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)250g120.000 VNĐ
A31Thập cẩm gà quay (2 trứng)250g136.000 VNĐ
A32Thập cẩm (2 trứng)250g129.000 VNĐ
A33Ngũ nhơn (2 trứng)250g122.000 VNĐ
A01Đậu đỏ (2 trứng)250g108.000 VNĐ
A02Nhân Môn (2 trứng)250g113.000 VNĐ
A03Nhân Dừa (2 trứng)250g108.000 VNĐ
A05Đậu xanh (2 trứng)250g101.000 VNĐ
A06Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)250g113.000 VNĐ
A07Nhân Sen (2 trứng)250g113.000 VNĐ
Mã BánhBánh trung thu 200gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
B95Gà quay vi cá (2 trứng)200g155.000 VNĐ
B96Gà sốt tiêu (2 trứng)200g155.000 VNĐ
B81Nhân sen chocolate (0 trứng)200g126.000 VNĐ
B82Nhân sen trà xanh (2 trứng)200g103.000 VNĐ
B83Nhân sen nho Califonia (0 trứng)200g126.000 VNĐ
B85Nhân sen dứa (2 trứng)200g101.000 VNĐ
B86Nhân mè đen (2 trứng)200g98.000 VNĐ
B87Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)200g126.000 VNĐ
B88Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)200g103.000 VNĐ
B31Thập cẩm gà quay (2 trứng)200g116.000 VNĐ
B32Thập cẩm (2 trứng)200g111.000 VNĐ
B33Ngũ nhơn (2 trứng)200g106.000 VNĐ
B01Đậu đỏ (2 trứng)200g92.000 VNĐ
B02Nhân Môn (2 trứng)200g95.000 VNĐ
B03Nhân Dừa (2 trứng)200g92.000 VNĐ
B05Đậu xanh (2 trứng)200g88.000 VNĐ
B06Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)200g95.000 VNĐ
B07Nhân Sen (2 trứng)200g95.000 VNĐ
Mã BánhBánh dẽo ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX25Dẻo đậu xanh (0 trứng)250g77.000 VNĐ
HDS25Dẻo nhân sen (0 trứng)250g80.000 VNĐ
DTC25Dẻo thập cẩm (0 trứng)250g80.000 VNĐ
DS025Dẻo sen dứa (0 trứng)250g85.000 VNĐ
DDX20Dẻo đậu xanh (0 trứng)200g62.000 VNĐ
DHS20Dẻo nhân sen (0 trứng)200g65.000 VNĐ
DTC20Dẻo thập cẩm (0 trứng)200g65.000 VNĐ
DSD20Dẻo sen dứa (0 trứng)200g68.000 VNĐ
Mã BánhBánh trung thu thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
HNCCHeo nái có con nhân sen trắng (2 trứng)600g268.000 VNĐ
HCHeo con (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
MMèo Kitty (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
DRMDoraemon (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
ABAngry Bird (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
MNMinion (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
CKCá Koi Mini (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ