Bảng giá Bánh trung thu Đức Phát 2017

Tư vấn đặt bánh: 0908591144

Bánh trung thu Đức Phát

Bảng giá Bánh trung thu Đức Phát 2017
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán

Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (4 trứng)

600g
111
500.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay (4 trứng)

600g
666
380.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay (2 trứng)

220g
63
110.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay (2 trứng)

180g
62
93.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay (1 trứng)

150g
61
75.000 VNĐ

Ngũ nhơn đặc biệt (4 trứng)

600g
777
330.000 VNĐ

Thập cẩm đặc biệt (4 trứng)

600g
555
350.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)

220g
95
190.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)

180g
94
150.000 VNĐ

Gà quay vi cá (2 trứng)

220g
93
160.000 VNĐ

Gà quay vi cá (2 trứng)

180g
92
130.000 VNĐ

Sen trà xanh (2 trứng)

220g
83
88.000 VNĐ

Sen trà xanh (2 trứng)

180g
82
80.000 VNĐ

Ngũ nhơn (2 trứng)

220g
73
88.000 VNĐ

Ngũ nhơn (2 trứng)

180g
72
80.000 VNĐ

Thập cẩm (2 trứng)

220g
53
100.000 VNĐ

Thập cẩm (2 trứng)

180g
52
90.000 VNĐ

Thập cẩm (1 trứng)

150g
51
70.000 VNĐ

Sen Dứa (2 trứng)

220g
50
88.000 VNĐ

Sen Dứa (2 trứng)

180g
48
80.000 VNĐ

Môn (2 trứng)

220g
46
77.000 VNĐ

Môn (2 trứng)

180g
44
66.000 VNĐ

Hạt sen (2 trứng)

220g
43
83.000 VNĐ

Hạt sen (2 trứng)

180g
42
72.000 VNĐ

Hạt sen (1 trứng)

150g
41
55.000 VNĐ

Nhân Dừa (2 trứng)

220g
33
80.000 VNĐ

Nhân Dừa (2 trứng)

180g
32
70.000 VNĐ

Đậu xanh (2 trứng)

220g
23
80.000 VNĐ

Đậu xanh (2 trứng)

180g
22
70.000 VNĐ

Đậu xanh (1 trứng)

150g
21
53.000 VNĐ

Táo đỏ (2 trứng)

220g
06
83.000 VNĐ

Táo đỏ (2 trứng)

180g
04
72.000 VNĐ

Đậu đỏ (2 trứng)

220g
03
80.000 VNĐ

Đậu đỏ (2 trứng)

180g
02
70.000 VNĐ

Sen cà phê (2 trứng)

220g
3
88.000 VNĐ

Sen cà phê (2 trứng)

180g
4
80.000 VNĐ

Mè đen (2 trứng)

220g
1
85.000 VNĐ

Mè đen (2 trứng)

180g
2
75.000 VNĐ

Nhân dừa (1 trứng)

150g
31
53.000 VNĐ

Dẻo đậu xanh (0 trứng)

250g
DDX250
75.000 VNĐ

Dẻo đậu xanh (0 trứng)

200g
DDX200
60.000 VNĐ

Dẻo hạt sen (0 trứng)

250g
DHS250
78.000 VNĐ

Dẻo hạt sen (0 trứng)

200g
DHS200
62.000 VNĐ

Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)

250g
DHTD250
82.000 VNĐ

Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)

200g
DHTD200
65.000 VNĐ

Dẻo thập cẩm (0 trứng)

250g
DTC250
78.000 VNĐ

Dẻo thập cẩm (0 trứng)

200g
DTC200
62.000 VNĐ

Thập cẩm chay

220g
TCC01
80.000 VNĐ

Đậu xanh chay

220g
ĐXC02
66.000 VNĐ

Mè đen phô mai chay

220g
MĐPMC
75.000 VNĐ

Heo con

100g
HC
20.000 VNĐ

Bánh Pía đặc biệt (4 trứng)

700g
PIA4
170.000 VNĐ

Bánh Pía đặc biệt (2 trứng)

250g
PIA2
85.000 VNĐ

Bánh Pía (1 trứng)

200g
PIA1
72.000 VNĐ