Bảng giá Bánh trung thu ABC 2017

Để có chiết khấu tốt nhất Quý khách vui lòng gọi: (028)66889797
0908591144

Bánh trung thu ABC

Bảng giá Bánh trung thu ABC 2017
Trọng lượng
Mã bánh
Giá bán

Đệ Nhất Hoàng Gia (10 trứng)

3kg
ROYAL
1.628.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)

700g
111
549.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay (4 trứng)

700g
666
419.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay (2 trứng)

250g
A31
136.000 VNĐ

Thập cẩm gà quay (2 trứng)

200g
B31
116.000 VNĐ

Thập cẩm (4 trứng)

700g
555
399.000 VNĐ

Thập cẩm (2 trứng)

250g
A32
129.000 VNĐ

Thập cẩm (2 trứng)

200g
B32
111.000 VNĐ

Ngũ nhơn (4 trứng)

700g
777
379.000 VNĐ

Ngũ nhơn (2 trứng)

250g
A33
122.000 VNĐ

Ngũ nhơn (2 trứng)

200g
B33
106.000 VNĐ

Tiramisu (0 trứng)

700g
TTT
429.000 VNĐ

Tiramisu (0 trứng)

250g
TRMS
142.000 VNĐ

Nhân sen trà xanh chay

250g
C82
113.000 VNĐ

Nhân sen trà xanh chay

200g
D82
95.000 VNĐ

Nhân sen phô mai chay

250g
C87
120.000 VNĐ

Nhân sen phô mai chay

200g
D87
103.000 VNĐ

Nhân đậu đỏ chay

250g
C01
100.000 VNĐ

Nhân đậu đỏ chay

200g
D01
85.000 VNĐ

Nhân môn chay

250g
C02
105.000 VNĐ

Nhân môn chay

200g
D02
88.000 VNĐ

Nhân dừa chay

250g
C03
100.000 VNĐ

Nhân dừa chay

200g
D03
85.000 VNĐ

Nhân đậu xanh chay

250g
C05
93.000 VNĐ

Nhân đậu xanh chay

200g
D05
80.000 VNĐ

Nhân sen chay

250g
C07
105.000 VNĐ

Nhân sen chay

200g
D07
88.000 VNĐ

Thập cẩm chay

250g
C32
119.000 VNĐ

Thập cẩm chay

200g
D32
101.000 VNĐ

Sò điệp vi cá (2 trứng)

250g
A91
233.000 VNĐ

Gà quay yến sào (1 trứng)

250g
A92
255.000 VNĐ

Bào ngư XO (1 trứng)

250g
A93
245.000 VNĐ

Gà quay vi cá (2 trứng)

250g
A95
182.000 VNĐ

Gà quay vi cá (2 trứng)

200g
B95
155.000 VNĐ

Gà sốt tiêu (2 trứng)

250g
A96
182.000 VNĐ

Gà sốt tiêu (2 trứng)

200g
B96
155.000 VNĐ

Nhân sen chocolate (0 trứng)

250g
A81
142.000 VNĐ

Nhân sen chocolate (0 trứng)

200g
B81
126.000 VNĐ

Nhân sen trà xanh (2 trứng)

250g
A82
120.000 VNĐ

Nhân sen trà xanh (2 trứng)

200g
B82
103.000 VNĐ

Nhân sen nho Califonia (0 trứng)

250g
A83
142.000 VNĐ

Nhân sen nho Califonia (0 trứng)

200g
B83
126.000 VNĐ

Nhân sen dứa (2 trứng)

250g
A85
119.000 VNĐ

Nhân sen dứa (2 trứng)

200g
B85
101.000 VNĐ

Nhân mè đen (2 trứng)

250g
A86
115.000 VNĐ

Nhân mè đen (2 trứng)

200g
B86
98.000 VNĐ

Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)

250g
A87
142.000 VNĐ

Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)

200g
B87
126.000 VNĐ

Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)

250g
A88
120.000 VNĐ

Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)

200g
B88
103.000 VNĐ

Đậu đỏ (2 trứng)

250g
A01
108.000 VNĐ

Đậu đỏ (2 trứng)

200g
B01
92.000 VNĐ

Nhân Môn (2 trứng)

250g
A02
113.000 VNĐ

Nhân Môn (2 trứng)

200g
B02
95.000 VNĐ

Nhân Dừa (2 trứng)

250g
A03
108.000 VNĐ

Nhân Dừa (2 trứng)

200g
B03
92.000 VNĐ

Đậu xanh (2 trứng)

250g
A05
101.000 VNĐ

Đậu xanh (2 trứng)

200g
B05
88.000 VNĐ

Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)

250g
A06
113.000 VNĐ

Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)

200g
B06
95.000 VNĐ

Nhân Sen (2 trứng)

250g
A07
113.000 VNĐ

Nhân Sen (2 trứng)

200g
B07
95.000 VNĐ

Dẻo đậu xanh (0 trứng)

250g
DDX25
77.000 VNĐ

Dẻo đậu xanh (0 trứng)

200g
DDX20
62.000 VNĐ

Dẻo nhân sen (0 trứng)

250g
HDS25
80.000 VNĐ

Dẻo nhân sen (0 trứng)

200g
DHS20
65.000 VNĐ

Dẻo thập cẩm (0 trứng)

250g
DTC25
80.000 VNĐ

Dẻo thập cẩm (0 trứng)

200g
DTC20
65.000 VNĐ

Dẻo sen dứa (0 trứng)

250g
DS025
85.000 VNĐ

Dẻo sen dứa (0 trứng)

200g
DSD20
68.000 VNĐ

Heo nái có con nhân sen trắng (2 trứng)

600g
HNCC
268.000 VNĐ

Heo con (nhân đậu xanh)

100g
HC
27.000 VNĐ

Mèo Kitty (nhân đậu xanh)

100g
M
27.000 VNĐ

Doraemon (nhân đậu xanh)

100g
DRM
27.000 VNĐ

Angry Bird (nhân đậu xanh)

100g
AB
27.000 VNĐ

Minion (nhân đậu xanh)

100g
MN
27.000 VNĐ

Cá Koi Mini (nhân đậu xanh)

100g
CK
27.000 VNĐ