Mã BánhBánh trung thu thiếu nhiTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
HNCCHeo nái có con nhân sen trắng (2 trứng)600g268.000 VNĐ
HCHeo con (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
MMèo Kitty (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
DRMDoraemon (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
ABAngry Bird (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
MNMinion (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ
CKCá Koi Mini (nhân đậu xanh)100g27.000 VNĐ