Mã BánhBánh trung thu 250gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
A91Sò điệp vi cá (2 trứng)250g233.000 VNĐ
A92Gà quay yến sào (1 trứng)250g255.000 VNĐ
A93Bào ngư XO (1 trứng)250g245.000 VNĐ
A95Gà quay vi cá (2 trứng)250g182.000 VNĐ
A96Gà sốt tiêu (2 trứng)250g182.000 VNĐ
TRMSTiramisu (0 trứng)250g142.000 VNĐ
A81Nhân sen chocolate (0 trứng)250g142.000 VNĐ
A82Nhân sen trà xanh (2 trứng)250g120.000 VNĐ
A83Nhân sen nho Califonia (0 trứng)250g142.000 VNĐ
A85Nhân sen dứa (2 trứng)250g119.000 VNĐ
A86Nhân mè đen (2 trứng)250g115.000 VNĐ
A87Nhân khoai lang tím Nhật Bản (2 trứng)250g142.000 VNĐ
A88Nhân đậu đỏ phô mai (0 trứng)250g120.000 VNĐ
A31Thập cẩm gà quay (2 trứng)250g136.000 VNĐ
A32Thập cẩm (2 trứng)250g129.000 VNĐ
A33Ngũ nhơn (2 trứng)250g122.000 VNĐ
A01Đậu đỏ (2 trứng)250g108.000 VNĐ
A02Nhân Môn (2 trứng)250g113.000 VNĐ
A03Nhân Dừa (2 trứng)250g108.000 VNĐ
A05Đậu xanh (2 trứng)250g101.000 VNĐ
A06Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)250g113.000 VNĐ
A07Nhân Sen (2 trứng)250g113.000 VNĐ