Mã BánhBánh dẽo ABCTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX25Dẻo đậu xanh (0 trứng)250g77.000 VNĐ
HDS25Dẻo nhân sen (0 trứng)250g80.000 VNĐ
DTC25Dẻo thập cẩm (0 trứng)250g80.000 VNĐ
DS025Dẻo sen dứa (0 trứng)250g85.000 VNĐ
DDX20Dẻo đậu xanh (0 trứng)200g62.000 VNĐ
DHS20Dẻo nhân sen (0 trứng)200g65.000 VNĐ
DTC20Dẻo thập cẩm (0 trứng)200g65.000 VNĐ
DSD20Dẻo sen dứa (0 trứng)200g68.000 VNĐ