Mã BánhBánh dẻoTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
DDX250Dẻo đậu xanh (0 trứng)250g75.000 VNĐ
DDX200Dẻo đậu xanh (0 trứng)200g60.000 VNĐ
DHS250Dẻo hạt sen (0 trứng)250g78.000 VNĐ
DHS200Dẻo hạt sen (0 trứng)200g62.000 VNĐ
DHTD250Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)250g82.000 VNĐ
DHTD200Dẻo hạt sen dứa (0 trứng)200g65.000 VNĐ
DTC250Dẻo thập cẩm (0 trứng)250g78.000 VNĐ
DTC200Dẻo thập cẩm (0 trứng)200g62.000 VNĐ