Mã BánhBánh Trung Thu chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
C82Nhân sen trà xanh chay250g113.000 VNĐ
C87Nhân sen phô mai chay250g120.000 VNĐ
C01Nhân đậu đỏ chay250g100.000 VNĐ
C02Nhân môn chay250g105.000 VNĐ
C03Nhân dừa chay250g100.000 VNĐ
C05Nhân đậu xanh chay250g93.000 VNĐ
C07Nhân sen chay250g105.000 VNĐ
C32Thập cẩm chay250g119.000 VNĐ
D82Nhân sen trà xanh chay200g95.000 VNĐ
D87Nhân sen phô mai chay200g103.000 VNĐ
D01Nhân đậu đỏ chay200g85.000 VNĐ
D02Nhân môn chay200g88.000 VNĐ
D03Nhân dừa chay200g85.000 VNĐ
D05Nhân đậu xanh chay200g80.000 VNĐ
D07Nhân sen chay200g88.000 VNĐ
D32Thập cẩm chay200g101.000 VNĐ