Mã BánhBánh dẻoTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
81Bánh dẻo thập cẩm jambon (1 trứng)250g60.000 VNĐ
82Bánh dẻo hạt sen (1 trứng)250g56.000 VNĐ
83Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng)250g54.000 VNĐ
84Bánh dẻo sữa dừa (1 trứng)250g54.000 VNĐ
85Bánh dẻo hạt sen250g48.000 VNĐ
86Bánh dẻo đậu xanh250g45.000 VNĐ
91Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng)200g45.000 VNĐ
92Bánh dẻo hạt sen (1 trứng)200g42.000 VNĐ
93Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng)200g40.000 VNĐ
95Bánh dẻo hạt sen200g36.000 VNĐ
96Bánh dẻo đậu xanh200g35.000 VNĐ